Vejledning til fastsættelse af prisen for økologiske smågrise

Som støtte til beslutning om afregningsprisen for smågrise udgiver SEGES svineproduktion løbende notater med beregninger til hjælp med fastsættelse af prisen for smågrise fra økologisk svineproduktion.

Se det seneste notat her