Tillæg for FRILANDSGRIS®

TIllæg til konventiel notering for grise

SvinUge2021Tillæg
FRILANDSGRIS®38Danish Crown notering8,70 kr.
77,0 - 79,9 kg2,70 kr.
80,0 - 94,9 kg3,60 kr.
Samlet afregning (høj vægtgruppe)12,30 kr.

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tillæggene gives oveni Danish Crowns koventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for FRILANDSGRIS®, at der ikke foretages overvægtsfradrag i vægtintervallet 72,0 – 96,9 kg.

I tilfælde hvor besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, der betinger at grisene skal særslagtes eller har betydning for afsætningsmulighederne, foretages afregningen af grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland.

Vejledning til fastsættelse af prisen på smågrise.