<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Flemming Madsen i vestjyske Sørvad er en af leverandørerne til Friland Økologi. Det har han været siden 2011, men hans historie med Friland går længere tilbage. Allerede i starten af 90’erne var han med til de første møder om opstarten af virksomheden Friland, og han kastede sig som en af de første ud i at have søer gående på friland.

- Jeg havde lyst til at blive landmand, og jeg havde set andre have søerne på friland. Det så spændende ud, og det var en god måde at komme i gang på, siger Flemming Madsen, der når han skal se tilbage kan huske, at der var en del overvejelser og bekymringer bag at starte op. Men de helt store problemer har han aldrig haft ved at have grise på friland.

- Både dengang og i dag synes jeg, at det er en dejlig produktionsform, fordi du kunne se og mærke, at dyrene har det godt. Søer og pattegrise kunne bevæge sig frit, siger Flemming Madsen, som også peger på, at arbejdsmiljøet i den udendørsproduktion er noget, som passer ham godt.

Skiftet til at blive økologisk griseproducent kom i 2011, da Flemming Madsen mistede sin aftager af Frilandsgris. Derfor var det nærliggende at skifte til økologien, fordi det var kendt stof at have grise på friland for familien Madsen. Det skifte har han på inden måde fortrudt.

- Fælles for de koncepter, vi har arbejdet med, er den gode dyrevelfærd. Det er den, som betyder mest for mig. At vi samtidig driver vores landbrug økologisk, giver også en god fornemmelse, fordi foderet er frit for sprøjtemidler. Og når vi ikke bruger pesticider, har vi det heller ikke i jorden eller i grundvandet. Det er også et gode og fordel ved produktionen, synes jeg, siger Flemming Madsen.

Når alt kommer til alt, så er det at se dyrene i deres naturlige element, som driver Flemming Madsen i sit arbejde. Det økologiske foder til grisene køber Flemming Madsen udefra, idet han for år tilbage valgte at leje sine marker ud og koncentrere sig om arbejdet med dyrene.

Flemming Madsen har også deltaget i Naturtjek for at kortlægge biodiversiteten på bedriftens jorde. Det har på mange måder været en øjenåbner for landmanden. Han var naturligvis godt selv klar over, at der var mange forskellige naturtyper på arealerne, men besøget fra biologer kastede ny viden af sig.

- Du kan næsten blive helt høj over, hvilken natur vi har her. Der er flere jorde med høj naturværdi, og de biologer, vi havde herude, fandt plante- og urtearter, som de ikke havde set i virkeligheden før, men kun læst om i lærebøger. Det er jeg da glad for, at vi kan fremvise her på stedet, siger Flemming Madsen.

Ud over landbrugsjorden er der både eng, mose, skov og hede på gården, og det danner mulighed for meget forskelligt natur- og planteliv.

Flemming Madsen og hans søn, Emil Madsen, er så småt i gang med et generationsskifte af det økologiske landbrug. Nu lejer Emil Madsen sig ind i bedriften for, at han på sigt kan købe og overtage bedriften.