<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Intentionen i Produktionskoncept Slagtegrise er, at projektet skal hjælpe landmænd med at sænke klimaaftrykket med best practice i åbne stalde. Projektet hørte Frilands leverandører om til årsmødet i november 2021, og nu er der fundet to pilot-besætninger.

De to pilotbesætninger er Torben Pedersen, der leverer til konceptet FRILANDSGRIS, og Torben Brødbæk, der leverer grise til Friland Økologi.

Torben Pedersen deltager i projektet, fordi han kan lide at få mere viden, justere sin produktion og opnå gode resultater. Og det er netop det, projektet handler om. Indsatsen for et lavere klimaaftryk går hånd i hånd med at optimere foderforbruget, og med at få lavet et 360 graders tjek af dyrenes adfærd og velfærd, i det produktionssystem de tilbydes.

- Det var sådan set godt, at få det hele gået igennem. Det overraskede mig, hvor stor afblandingen var fra første til sidste foderautomat på strengen, det er noget af det jeg skal til at holde øje med. Det er ikke blevet mindre interessant at være med i projektet nu hvor priserne på råvarer er steget så markant. Og samtidig er jeg glad for et målrettet arbejde for producenter af Frilandsgris, det er vigtigt, at også vores produktionsform bliver understøttet af mere viden, siger Torben Pedersen.

Besætningernes udvikling følges tæt, ligesom de individuelle mål bliver vurderet. Den afklaring kommer til foråret 2023, hvor der gøres status i begge pilotbesætninger.

- Jeg mener, det er vigtigt at få vist, hvad man kan opnå med målrettet produktionsrådgivning, hvor både den enkelte bedrift, besætningsdyrlægen og rådgivningen arbejder sammen som et team, og hele tiden holder fokus på den aftalte målsætning. Vi skal under hele forløbet være skarpe på og ikke mindst definere, hvad der er godt management i åben stalde, siger projektleder Lene Thomsen, Center for Frilandsdyr.

Projektet kan følges her på Center for Frilandsdyrs hjemmeside.  

Produktionskoncept Slagtegris i Åbne stalde er et samarbejdsprojekt mellem Center for Frilandsdyr og Danish Crown Rådgivning. Projektet modtager støtte via Svineafgiftsfondens klimapulje.