<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

20 af Frilands leverandører af økologisk gris har siden sommerferien medvirket i et udviklingsprojekt gennem Friland, Center for Frilandsdyr og Danish Crowns bæredygtighedsafdeling.

Erfaringer fra diverse Friland naturtjek var rammen for en workshop, som Friland afviklede i sidste uge med deltagelse af flere økologiske leverandører.

Nu forestår det videre arbejde i, hvordan Friland Naturtjek kan blive yderligere indarbejdet i Friland, men vigtigst af alt er det, at de leverandører, som deltog i workshoppen, fik ny viden med hjem til deres landbrug omkring arbejdet med natur og biodiversitet.

- Jeg synes, at vi havde en god dialog og debat om, hvordan leverandørerne kan arbejde med natur og biodiversitet. Mit håb er, at de forskellige leverandører går hjem og kigger på, hvordan de kan arbejde med flere initiativer på deres egen jord. De fik en række initiativer med, som ikke koster penge, men det koster dem tid at arbejde med det, og det er der, at deres investering ligger, siger Gustaf Bock, der er ansvarlig for sustaineble farming i Danish Crown.

En af de deltagende landmænd var fra Flemming Madsen fra Sørvad, hvor han driver en økologisk griseproduktion. På hans jorde er der i dag en tredjedel som er naturområde i form af eng, grusgrav og andre områder, han ikke dyrker.

- Jeg synes, at vi fik input til, hvor vi kan gøre noget for naturen, men også viden om, hvordan der er område, hvor man ikke behøves gøre noget. Det kan være i forhold til markveje, som vi ellers ville have slået i siderne. Ved at lade markveje gro, kan man også bidrage til biodiversiteten, siger Flemming Madsen, der nu har fået flere initiativer med hjem, han skal vurdere, om han kan arbejde videre med i forhold til at øge biodiversiteten på sine egne arealer.

De Friland Naturtjek, som er blevet lavet hos blandt andre Flemming Madsen er sket efter besøg af konsulenter fra Seges og DLBR-systemet, hvor hver af gårdene har fået gennemgået naturtjek, der kigger på bedriftens natur og biodiversitet.