Normalt tager Livø sig flot ud og har – efter sigende – et mildt og venligt vejr. Men denne onsdag i maj, hvor omkring 20 medarbejdere fra Meyers kantiner gæstede Limfjordsøen var der både regn, blæst og køligt vejr.

Det hindrede dog ikke gæsterne i at trække i gummistøvler og regntøj for at få en på opleveren i selskab med landmand Karsten Kjærgaard, der er ansat af staten til at drive Livø Avlsgaard.

Her producerer han økologiske kreaturer, der senere havner i Meyers kantiner over hele landet. Turen til Livø, der arrangeres af Friland og Danish Crown Beef, har været et fast indslag de sidste år. Forhåbningen er, at Meyers-medarbejdere får mere viden om det økologiske kød fra Livø, som de serverer for gæsterne i kantinerne.

Men det var ikke kun produktion af kød, der var blandt samtaleemnerne. Alt fra biavl, korn og andre spisevenlige afgrøder blev drøftet på turen rundt på øen. Inden dyrene blev inspiceret, var det også tid til en frokost på Livø Kro & Købmandscafe.

Naturpleje på Livø

Karsten Kjærgaard fortalte undervejs om øens natur og landskaber – ligesom han forklarede, hvordan dyrene lever på øen, hvor de har store vidder og masser af forskelligt landskab at bevæge sig på.

For det er først og fremmest naturpleje og afgræsning, som er årsagen til, at der er kreaturer på Livø.

- På Livø har vi en Angus-kødkvægsbesætning, som hjælper os med naturpleje. Det er der behov for. Vi har et lille stykke Danmark, som vi siger i daglig tale, hvor vi har alle naturtyper med undtagelse af klipper. Vi har f.eks. strandeng, overdrev, mose og hede. Der er også løv- og nåleskov og et agerlandskab med udlagt kløvergræs. De forskellige naturtyper har alle behov for en tilpasset afgræsning og pleje i især sommerperioden, så landskabernes individuelle særpræg kan bevares. Om vinteren er dyrene på stald, og fodres i denne periode med bjerget græs, i form af hø eller ensilage, fra agerlandskabet, siger Karsten Kjærgaard.

Livø Avlsgaard har i alt 150 kreaturer netop nu. Når dyrene har græsset og opnået den optimale slagtevægt, sejler Karsten Kjærgaard dem til fastlandet, hvor de bliver hentet og transporteret til kreaturslagteriet i Aalborg.

Den statsansatte landmand sætter stor pris på samarbejdet med Meyers Kantiner, og han er glad for, at medarbejderne tager en dag ud af kalenderen for at se nærmere på dyrene.

- Mit håb er, at vi kan give dem et indblik i, hvordan fødevarerne produceres. Jeg håber, at de får en bedre forståelse for, hvordan oksekødet, vi leverer til dem, produceres. Jeg mener, at det er på en måde, som vi alle kan stå inde for både miljø- og klimamæssigt, siger Karsten Kjærgaard.

En udbytterig dag

Thomas Starcke, der er gastronomisk konsulent hos Meyers kantiner, har selv været på Livø flere gange for at se de økologiske dyr, og han er meget glad for udbyttet af dagen.

- Det er en stor oplevelse at være ude at se de smukke dyr her på Livø, som vi snart aftager og kan bruge i vores kantiner, siger han.

Både han og kollegerne fik et stort udbytte af dagen, som giver et særligt indblik i økologien både inden for dyr og planter.

- Jeg synes, at turen til Livø giver en forståelse af, hvad det betyder at drive økologisk landbrug og en forståelse af dyrene og deres liv. Vi er helt tæt på dyrene og kan klappe dem. Det betyder noget for, hvordan og hvad vi fortæller vores kunder, om de produkter vi serverer i kantinerne, siger Thomas Starcke og tilføjer.

- Det har været en super god dag. Vi kom i silende regn, og nu står vi her i solen og snakker om køer og korn. Vi får en masse god viden med hjem fra sådan en dag, siger han.