De kommende fem år vil Friland tage yderligere skridt inden for bæredygtighed og klima. Det skal ske i tæt samarbejde landmændene i en ny strategi.

Herunder er det en væsentlig del af Frilands strategi, at den fremtidige vækst skal komme fra at øge optaget af dyr til slagtning, og det ventes, at Friland ved at få flere dyr ind på ugebasis kan øge omsætningen med 25 til 40 procent de kommende fem år.

Væksten i antallet af dyr skal naturligvis balanceres med afsætningsmulighederne. For det er herigennem, at Friland kan sikre en stærk afregning til landmændene, lyder det fra adm. direktør i Friland, Claus Hein, der over seneste måneder har arbejdet med Frilands del af Danish Crown-koncernens strategi Feeding the future.

- Vi håber, at vi over de kommende år kan øge antallet af dyr til slagtning på alle fire kategorier i Friland.

Men det er helt afgørende, at vi fortsat tilbyder høj stabilitet i afregningsprisen, ligesom det er vigtigt for os, at vi ikke har flere dyr, end der er en lønsom efterspørgsel på, siger Claus Hein, direktør for Friland.

Det er samtidig et væsentligt element i strategien af Friland, at udbetalingen til landmændene kan stabiliseres og gerne øges over de kommende år. Det skal blandt andet ske gennem langsigtede, strategiske kundepartnerskaber. Samtidig kommer bæredygtighed til at spille en væsentlig rolle i de kommende fem års udvikling af Friland.

I forbindelse med strategien vil Friland investere i samarbejdet med landmændene, ligesom der fortsat vil blive udviklet på bæredygtighedsplaner for de enkelte bedrifter. 

- Friland skal være en driver inden for bæredygtighed både i forhold til værdi og omdømme for både Friland og hele Danish Crown-koncernen. Det skal ske gennem en øget kontakt og endnu bedre samarbejde mellem Friland og landmændene. Her vil vi arbejde videre med individuel udvikling af bæredygtighedsplaner på gårdene, så landmændene i Friland bliver spydspids på klima, bæredygtighed og biodiversitet, siger Claus Hein, der ser frem til at præsentere en række forskellige bæredygtighedsinitiativer hen over strategiperioden.

Detaljerne i strategien bliver fremlagt på informations- og sommermøder for ejerne på to møder i henholdsvis Middelfart og Horsens.