Over de næste år sætter Center For Frilandsdyr fokus på en række nye projekter. For centeret er det vigtigt, at særligt fire elementer er beskrevet og centrale elementer i de projekter, centeret deltager i. Det gælder både klima, dyrevelfærd, miljø og biodiversitet.

Center For Frilandsdyr er blandt andet med i projektet OUTFIT, der er et firårigt projekt, hvor det handler om at minimere risikoen for nedsivning fra foldene.

Simme Eriksen håber, at projektet kan bane vejen for at mindske miljøpåvirkningen.

-Det er gammel viden, at der er risiko for såkaldte hotspots omkring hytterne og fodertrugene. Derfor har det i årevis været et krav jævnligt at flytte hytter og fodertrug. Det nye er, at vi vil afprøve andre metoder, der skal fastholde kvælstoffet fra gødningen blandt andet tildeling af flis på særligt udsatte steder, siger Simme Eriksen fra Center For Frilandsdyr.

Samtidig sætter Center For Frilandsdyr yderligere gang i projekter inden for Skovlandbrug. Det er både for grise og kvæg.

Et andet nyt projekt hos Center For Frilandsdyr handler om optimering af produktionen af slagtegrise i åbne stalde. Det er et projekt, der skal løbe fra 2022 til 2024, og hvor formålet er at optimere produktionen ”hele vejen rundt”. Målet er at forbedre økonomien samtidig med, at projektet reducerer klimabelastningen fra produktionskoncepter, der benytter åbne stalde til slagtegrisene.

Indenfor kvæg arbejder Center For Frilandsdyr også med en række projekter. Det er blandt andet det store skovlandbrugsprojekt ROBUST, hvor man sammen med blandt andet Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet arbejder med både at forbedre biodiversiteten og reducere klimaaftrykket. En af Center for Frilandsdyrs opgaver i ROBUST er at undersøge kvægets bevægelse i skov og læbælter.

Et andet kvægprojekt er ”Klimaungtyre”, hvor der sættes fokus på koncepter, der minimerer CO2 per kilo kød. Derudover er centret med i såvel projekter om afgræsningssystemer til kvæg og et projekt med fokus på ko-kalv forholdet.

Det overordnede mål for Center For Frilandsdyr er, at arbejdet og forskningen skal komme koncepterne og landmændene til gavn. Det er helt afgørende betoner Simme Eriksen.

-Helt overordnet ønsker vi at medvirke til en fremtidssikring af koncepterne. Både ved at tilbyde løsninger der kan forbedre biodiversitet og klima, og ved at holde fokus på økonomien i produktionen. Helt grundlæggende er det vores holdning at folk skal kunne leve at deres produktion uanset om de leverer kvæg eller grise til Friland, siger Simme Eriksen.