For at imødekomme et ønske fra flere udenlandske kunder, har Friland besluttet, at alt foder til grise under konceptet Frilandsgris, skal være produceret uden brug af animalske produkter. 

- Fra d. 1. september 2020, skal grisene fodres med vegetabilsk foder i hele vækstperioden. Anvendelse af animalske biprodukter så som blodprodukter, animalsk fedt eller beslægtede produkter er ikke nyt. Det er det derimod at al animalsk protein, herunder fiskemel ikke længere er tilladt dog med den undtagelse at mælkeprodukter fortsat er tilladt, fortæller Lene Thomsen, der er Member Service Manager hos Friland.

Da smågrisene i en Frilandsgrisproduktion har mulighed for at æde af soens foder, gælder kravet således også sofoderet.

Friland meldte det nye krav ud til producenterne d. 14 juli, så producenterne har således blot haft halvanden måned til at finde alternative fodersammensætninger.

- Det kan virke som kort tid, men da Danish Crown allerede har specialgrisen Pure Pork til eksport, hvor dette foderkrav findes, er de fleste foderstofvirksomheder bekendte med blandinger af denne type, siger Lene Thomsen.