Fra 1. april begynder Friland at tilbyde, som tidligere meldt ud, kontraktproduktion på økologiske køer og tyre over 24 måneder.

Indførslen af kontrakttillægget for både de ovennævnte køer og tyre over 24 måneder, samt på kvier og ungtyre – hvor der allerede i dag tegnes kontrakter - betyder samtidig, at der reduceres tilsvarende i det variable tillæg.

Producenter skal derfor sørge for at returnere de tilsendte kontrakter inden 1. februar 2022, hvis man ikke skal risikere at gå glip af det nye kontrakttillæg – og effektivt tabe indtjening på de indleverede dyr. Tidligere var deadline for returnering af kontrakten 20. december 2021, men da Friland og Danish Crown Beef ønsker, at så mange som muligt sikres kontrakttillægget er deadline derfor ændret til 1. februar 2022.

Begrundelsen for nu at indføre kontraktproduktion på køer og tyre over 24 måneder er, at man fra Frilands side ønsker at motivere til en udjævning i tilførslerne af dyr gennem året.

- I forårs-, og sommermånederne, har vi historisk oplevet et fald i tilførslerne, men en stabil efterspørgsel. Dette medfører omgående leveringsproblemer til vore kunder og forbrugere i denne periode. Omvendt har vi en stor tilførsel af dyr i efterårs-, og vintermånederne, hvilket resulterer i et overudbud og dermed pres på priserne, vi kan opnå for produkterne. Med denne baggrund tilbydes nu mulighed for kontraktproduktion, som vi, hvis vi lykkes med målsætningen, er sikre på vil kunne optimere vores evne til samlet at kunne udbetale en højere afregning, lyder det fra Claus Hein, direktør i Friland.

Kontrakttillægget spænder i en given uge i 2022 fra 1,75 til 5 kr/kg. Derfor er det som producent vigtigt, at sørger for at returnere den tilsendte kontrakt inden 1. februar for at sikre kontrakttillæg for dine indmeldte dyr.

Ved spørgsmål kontakt Tina Vangsgaard Jensen ved Danish Crown Beef Ejerservice på tlf. 8919 2440 eller tivaj@danishcrown.com.