Det internationale projekt POWER (Proven Welfare and Resilience in Organic Pig Production) har undersøgt nytænkende og innovative systemer, hvor grise produceres i unikke og selvskabte systemer i Danmark, Italien og Schweiz. Drivkraften bag projektet er dyrevelfærd samt brug af jorden på en effektiv, og ikke mindst skånsom måde.

Der indgår to producenter fra hver af de tre lande. Systemerne, der er beskrevet, er meget forskellige. Hvad der er nytænkende og innovativt i ét land kan være normen i andre lande. Blandet andet deltager to af Frilands leverandører, ligesom Center for Frilandsdyr har medvirket i projektet.

I Schweiz spiller frilandsdyr i griseproduktionen kun en mindre rolle. Her er rodeareal og/eller græsgang kun påkrævet for drægtige søer.

I Danmark skal søerne på græs i min. 150 dage, dog går de fleste økologiske søer på marken året rundt.

Opdræt af fritgående grise er udbredt i Italien, hvor 60 procent af slagtegrisene og 95 procent af søer og smågrise går ude. Oftest bruges skovområder eller busklandskaber som arealer til grisene.

Læs om de forskellige innovative systemer her