Der skal mere viden om mælkeproduktion i skovlandbrug. Det er et af formålene med projektet ROBUST, der helt konkret sætter GPS-udstyr på økologisk malkekvæg, der bevæger sig i skov og læbælter. Her vil Center for Frilandsdyr undersøge dyrenes bevægelser og trivsel i skoven.

Projektet har deltagelse af to bedrifter, men i første omgang er det 18 malkekøer fra Sommerbjerg ved Ejstrupholm omkring Brande, der skal overvåges med GPS.

Blandt andet vil projektet undersøge kvægets adfærd i forhold til at søge skygge, læ og ly fra træerne samt eventuelt at undgå insekter.

- Vi vil se på, hvad der sker, når køerne får adgang til skov og læbælter. Både i forhold til, hvor meget og hvordan dyrene bruger træerne. Vi har en tanke om, at det dyrevelfærdsmæssigt er en god mulighed at få dyrene ud i skoven eller læbælter, siger Kirstine Flintholm Jørgensen, projektleder i Center for Frilandsdyr.

Hun peger på, at det også bliver en del af projektet at få belyst hvor stor skade, som dyrene forvolder på naturen, når de bevæger sig og bruger træerne til at kløe sig op ad.

Allerede på nuværende tidspunkt har flere landmænd forsøgt sig med køer i skovlandbrug.

- De landmænd, som er gået med i projektet, har eksperimenteret med det i forvejen, så de har positive forventningerne til det, siger Kirstine Flintholm Jørgensen.

Helt overordnet er det også en del af formålene at belyse den miljømæssige påvirkning af skovlandbrug. Yderligere skal projektet udvikle systemer inden for planteavl og mælkeproduktion med skovlandbrug, belyse forretningspotentialet og modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug i større skala.

Center for Frilandsdyr er partner i projektet, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og får støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.