Med høje temperaturer og solskin er det ekstra vigtigt, at dyrene også i udleveringen får nok vand. Det gælder i overdækkede udleveringsrum, hvor det kan blive ganske hedt. Grisene skal have adgang til vand, mens de venter på at blive hentet, og uanset om det er dag eller nat, når de bliver gjort klar til afhentning.

For ikke-overdækkede udlevering gælder det, at man ikke skal lukke grise ud i direkte sollys før umiddelbart inden afhentning. For udleveringsvogne gælder det, at de skal stilles i skygge, og grisene skal have adgang til vand.

For at sikre dyrevelfærden i forbindelse med transport opfordres der til at holde kontakt med Centralplanlægningen, så man kan koordinere udleveringen med tidspunktet for afhentning.