Friland sælger grise- og oksekød fra landmænd, som arbejder med produktion af FRILANDSGRIS og FRILAND KØDKVÆG i frilandskoncepter samt økologisk drift af kvæg og grise under konceptet FRILAND ØKOLOGI.

Frilands formål er at fremme produktion og salg af grise- og oksekød, hvor der i produktionsmetoderne er lagt særlig vægt på dyrevelfærd og økologi.

Friland har eksisteret siden 1992 og er Europas største økologiske kødselskab. Virksomheden sælger kød til såvel den danske detailhandel, fødevareindustrien, catering- og storkøkken-sektoren som til udenlandske aftagere. Størstedelen af Frilands grisekød eksporteres – det gælder primært det økologiske grisekød og men også det grisekød, der stammer fra FRILANDSGRIS®. Hovedparten af oksekødet sælges derimod til det danske marked.

I 1999 blev Friland A/S en del af Danish Crown. Virksomheden har dog stadig egen bestyrelse.