<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Tillæg for økologiske grise

KategoriUge2020Tillæg
Slagtegrise22Danish Crown Notering11,70 kr.
Økotillæg - (i vægtintervallet 60 - 104,9 kg)8,30 kr.
Kvalitetstillæg - Godkendte grise2,50 kr.
Samlet afregning22,50 kr.
Søer22Danish Crown Notering7,20 kr.
Økotillæg - Pause med økologiske slagtninger3,00 kr.
Samlet afregning10,20 kr.

Dog gælder for alle øko-grise, at der ikke foretages overvægtsfradrag i vægtintervallet 68,0 – 95,9 kg.

I tilfælde hvor besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, der betinger at grisene skal særslagtes eller har betydning for afsætningsmulighederne, foretages afregningen af grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland.

Kvalitetstillægget oppebæres kun af af grise, som opfylder kvalitetskravene for økologiske slagtesvin.

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Alle leverandører til Friland er også andelshavere i Danish Crown og modtager afregning efter selskabets offentliggjorte noteringer. De økologiske tillæg er en ekstra betaling som afspejler leverings- og afsætningssituationen for den konkrete økologiske produktion.