Det er omkring et halvt år siden, de første grise flyttede ind på Solhøjgård Økologi. Inden da havde Helle Friis Buhl og manden Per dog haft deres egne økologiske grise hos en anden lokal landmand. Men i takt med at parrets tre børn voksede, ville de gerne skabe et landbrug, hvor børnene kunne blive en del af det. Størrelsen af landbruget skulle være til at overskue, og antallet af grise blev bestemt ud fra, at man kan nå at fodre, selvom man har et lille nysgerrigt barn med. 

- Vi ville gerne have vores eget, og vi var ikke i tvivl om, at det var økologiske grise, vi skulle have. Det giver rigtig god mening for os, og det gør mig i godt humør, når jeg kommer ud på grisemarken og ser grisene løbe frit omkring. De er i deres rette element, og jeg er ikke i tvivl om, at de har det godt, siger hun.

Arbejder med naturen

For Helle betyder dyrevelfærden selvsagt rigtig meget, men der er også andre fordele ved den økologiske produktionsform, som hun mener har en berettigelse nu og i fremtiden. 

- Som økologer arbejder vi med naturen, og vi forsøger hele tiden at gøre det så naturligt som muligt, indenfor de rammer vi har. Der skal være plads til, at der kan stå lidt ukrudt hist og her, siger hun. 

Besøg af krondyr

Hvis man besøger Solhøjgård, vil man også opleve, at der er læhegn mellem markerne, hvor de vilde planter og blomster kan trives, hvilket giver gode forhold for mindre dyr og insekter.

- Vi skal værne om naturen, og der er ingen grund til unødige sprøjtemidler, hvis det kan undgås. Jeg mener, at vi med økologien gør en god indsats for at passe på naturen og dyrene - såvel grisene som dem der lever ved og omkring gården, siger hun.

Og familien bliver dagligt mindet om, hvor vigtigt det er at værne om naturen og alle de glade stunder, en mangfoldig natur bringer med sig. 

- Forleden så vi fem krondyr lige udenfor grisemarken, og det insektliv der er i vores marker ville slet ikke være muligt, hvis vi ikke havde lidt ukrudt og vilde blomster mellem afgrøderne, siger hun.

Som økologer arbejder vi med naturen, og vi forsøger hele tiden at gøre det så naturligt som muligt, indenfor de rammer vi har. Der skal være plads til, at der kan stå lidt ukrudt hist og her