I Friland arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Det er en del af hverdagen, og det er ikke mindst en del af vores strategi ’Pionering better food together’. Her er det et af fire fokuspunkter, at vi skal forbedre supporten til og samarbejdet med leverandørerne.

Derfor har vi brug for din hjælp til at fortælle os, hvad vi skal gøre mere af, og hvad vi kan gøre bedre. Vi har til alle vores leverandører sendt et spørgeskema, hvor vi vil bede om din mening til en lang række områder i Friland. Det er alt fra kontakten med ejerservice til information og markedsføring samt forståelse af afregningen.

Vi håber, at du vil bruge tid på at hjælpe os til at gøre Friland bedre for både leverandørernes og selskabets skyld.

Grundet den økonomiske situation hos mange forbrugere, ser vi et ændret forbrugermønster. Det betyder også, at aktivitetsniveauet kunne være bedre, ligesom den økonomiske situation gør markederne sværere at navigere i.

 Det betyder også, at vi på visse områder mærker en faldende efterspørgsel, som vi håber er forbigående.  Der hersker heller ingen tvivl om, at et bedre sommervejr vil øge afsætningen bredt på en række af vores markeder.

Claus Hein,

CEO Friland A/S

Opdateret d. 27. maj 2022