<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Onsdag har vi i Friland fremlagt vores årsregnskab med en rekordhøj omsætning på 1,06 milliarder kroner, ligesom vi løbende har udbetalt over 320 millioner kroner inklusiv resttillæg til vores leverandører.

Resultaterne præsenterede vi på det årlige årsmøde, hvor vi også kom omkring udviklingen i Friland i regnskabsåret 2021/2022. Jeg er rigtig glad for den debat og dialog, som årsmødet kastede af sig, og at så mange deltog fysisk. Jeg oplevede en dialog med vores leverandører, der både var konstruktiv og udbytterig. Vi har fået gode input med, som vi vil arbejde videre med, ligesom jeg håber, at leverandørerne fik svar på de spørgsmål, der fylder hos dem. Det er en af årsagerne til, at det fysiske årsmøde er meget givende for både virksomheden og forhåbentlig leverandørerne. Jeg er også sikker på, at vores leverandører fik et godt indtryk af vores nye bestyrelsesmedlem Marie-Louise Boisen Lendal, der blandt andet i sit indlæg kom ind på, at bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter for såvel vores leverandører som for Friland.

Et par af budskaberne på årsmødet var blandt andet, at vi har nået et historisk delmål ved at nå en omsætning over en milliard kroner. Men vi ved samtidig, at økonomien på landet er spændt hårdt for. Verden er af lave, og forbrugernes indkøbsmønstre har ændret sig. Men jeg er helt sikker på, at ”efter regn kommer solskin”, og at vi er på rette vej i Friland med den rigtige retning og strategi. Vi oplever ikke, at forbrugerne stopper op, men de køber produkterne sjældnere eller i mindre mængder. Og vi tror på, at vi igen vil se en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.

Claus Hein,

CEO Friland A/S

Opdateret d. 4 november 2022