<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Sælg til Friland

Er du interesseret i at levere til Friland A/S, skal du kontakte Ejerservice - gerne tidligt i overvejelserne. Afdelingen har erfaring med de udfordringer, man støder på i processen og giver gerne råd om både muligheder og begrænsninger for at kunne blive leverandør.

Ventelister

Producenter, der ønsker at blive leverandører, skal være opmærksomme på, at der i perioder kan være ventelister. Da ventelisterne som hovedregel afvikles i den rækkefølge, producenterne er skrevet op, er det vigtigt, at man henvender sig til Friland A/S for at komme på ventelisten så tidligt som muligt.

Ventelisterne justeres afhængig af den aktuelle leverandør- og afsætningssituation. Frilands leverandørkontakter vil altid kunne give gode råd om ventelisternes længde og kan hjælpe med at give en vurdering af muligheden for at kunne blive leverandør - for eksempel når en eventuel omlægningsperiode er tilendebragt.

Du kan ikke begynde at levere, før din besætning er godkendt, og du har fået et leveringstilsagn fra Friland A/S.

Kontakt

Både leverandører og interesserede landmænd er altid velkomne til at kontakte Ejerservice for spørgsmål om levering, slagtning, mulighed for at blive leverandør m.v.

 

Friland medarbejdere:

Kontakt til en medarbejder ved Friland


Danish Crown Ejerservice:

Kontakt vedrørende kreaturer

Kontakt vedrørende grise


Tilmelding af dyr til slagtning:

Se kontaktoplysninger og information om praktiske forhold vedrørende tilmelding af dyr til slagtning:

Økologiske grise

Frilandsgrise

Økologisk kvæg