Friland ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer. 4 af medlemmerne repræsenterer ejeren (Danish Crown), og 6 medlemmer repræsenterer de landmænd, som leverer til Friland.

De bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer Frilandmændene bliver valgt ud fra de enkelte grupper som selskabet er sammensat af:

  • Økologiske leverandører (både kvæg og grise)
  • Leverandører af FRILANDSGRIS®
  • Leverandører af FRILAND KØDKVÆG

Frilands overskud fordeles med en aftalt forrentning af aktiekapitalen til Danish Crown, mens det øvrige overskud ubeskåret fordeles til Frilandmændene ud fra, hvordan salget for den enkelte produktionsgren er gået.

Peter Fallesen Ravn
Formand, valgt af Danish Crown
Griseproducent
Tlf: +45 61113344
E-mail: pfr@ravn1.dk
Nicolaj Pedersen
Næstformand, valgt af de økologiske leverandører
Økologisk griseproducent
Tlf: +45 20144751
E-mail: nicolaj@okogris.dk
Bo Bastian Bejer
Bestyrelsesmedlem, valgt af leverandører af Frilandsgris
Frilandsgrisproducent
Tlf: +45 23424213
E-mail: bobastian@mail.dk
Niels Schelde Jensen
Bestyrelsesmedlem, valgt af de økologiske leverandører
Økologisk griseproducent
Tlf: +45 40185061
E-mail: nielsscheldejensen@gmail.com
Esben Møller Xu
Bestyrelsesmedlem, valgt af de økologiske leverandører
Økologisk kvægproducent
Tlf: +45 20493681
E-mail: luckyw20@hotmail.com
Mads Lystbæk
Bestyrelsesmedlem, valgt af de økologiske leverandører
Økologisk kvægproducent
Tlf: +45 29429731
E-mail: spjalder@post10.tele.dk
Finn Klostermann
Bestyrelsesmedlem, valgt af Danish Crown
Danish Crown Beef
Tlf: +45 89192428
E-mail: fikl@danishcrown.com
Kasper Lenbroch
Bestyrelsesmedlem, valgt af Danish Crown
Danish Crown Foods
Tlf: +45 89105002
E-mail: kle@danishcrown.com
Signe Wenneberg
Klimaaktivist og Kommunikationsrådgiver
Eksternt bestyrelsesmedlem
Tlf: +45 21435463
E-mail: signe@signewenneberg.dk