<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Friland sælger grise- og oksekød fra landmænd, som arbejder med produktion af FRILANDSGRIS i frilandskoncepter samt økologisk drift af kvæg og grise under konceptet FRILAND ØKOLOGI.

Frilands formål er at fremme produktion og salg af grise- og oksekød, hvor der i produktionsmetoderne er lagt særlig vægt på dyrevelfærd og økologi.

Friland har eksisteret siden 1992 og er Europas største økologiske kødselskab. Virksomheden sælger kød til såvel den danske detailhandel, fødevareindustrien, catering- og storkøkken-sektoren som til udenlandske aftagere. Størstedelen af Frilands grisekød eksporteres – det gælder primært det økologiske grisekød men også det grisekød, der stammer fra FRILANDSGRIS®. Hovedparten af oksekødet sælges derimod til det danske marked.

I 1999 blev Friland A/S en del af Danish Crown. Virksomheden har dog stadig egen bestyrelse.

Friland vil sikre høj dyrevelfærd

Dyrevelfærd er et af de vigtigste parametre for Friland og leverandørerne til Frilands koncepter. Derfor arbejder Friland for at sikre en høj dyrevelfærd samt at udvikle den.

Siden etableringen i 1992 har dyrevelfærd været et af de vigtigste parametre for både Friland og virksomhedens leverandører. Det vil det fortsat være. Det er helt centralt, at grisene og kreaturerne i Friland har mulighed for at leve så naturligt som muligt.

Derfor er alle grise både i økologi og på Friland født på friland, hvor de går henholdsvis syv og fem uger med soen. Samtidig har de god plads, når de er på stald, hvor de altid vil have adgang til udearealer. Når det kommer til de økologiske kreaturer, går kalvene minimum 3 måneder med deres mor. Dyrene er på græs i sommerhalvåret. I den kolde vinterperiode er dyrene på stald med god plads til fri bevægelse samt adgang til rigelig strøelse.

Alle leverandører til Friland bliver periodisk kontrolleret af tredjepart, ligesom dyr, der indgår i konceptet ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ bliver årligt vurderet eksternt af Baltic Control, så det sikrer, at de lever op til kravene for de enkelte koncepter.

Friland driver i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse Center for Frilandsdyr, som er en vigtig spiller i fremtidens dyrevelfærd, hvor centerets medarbejdere laver forskningsprojekter inden for udviklingen af dyrevelfærd.

Den fulde rapport Friland Animal Welfare position statement kan downloades herunder.

Formål:

Frilands formål er at fremme produktion og salg af grise- og oksekød, hvor der i produktionsmetoderne er lagt særlig vægt på dyrevelfærd og økologi.

Værdier:

Ansvarlighed: Vi er ansvarlige overfor forbrugerne, landmændene, dyrene og miljøet.

Troværdighed: Det er afgørende for os, at vores omgivelser altid kan stole på os og vores produkter.

Sikkerhed: Vi følger produkterne og stiller krav gennem hele processen fra jord til bord.