Efter et års pause var det fysiske årsmøde hos Friland tilbage. Det tilbud benyttede omkring 120 leverandører sig af.

Formand Peter Fallesen Ravn fremlagde blandt andet årets omsætning på 998,9 mio. kr., og at Friland for 2020/21 kan udbetale totalt 314 millioner kroner, hvilket er det højeste i Frilands historie. Samtidig løftede formand sløret for det samlede resttilæg for 2020/21 i Friland.

Formanden fremlagde også pointerne i Frilands nye strategi ”Pionering better food together”, der blandt andet handler om at øge omsætningen men samtidig sikre  balancen mellem afsætning og afregning, ligesom kundepartnerskaber bliver en nøgle for Friland til at sikre afsætningen.

Næstformand Nicolaj Pedersen pegede i sin beretning på de mange højdepunkter, der har været i det seneste år. Han noterede på den stabile notering på flere koncepter. Nicolaj Pedersen gjorde også opmærksom på  at der er plads til flere leverandører i Friland. På vegne af leverandørerne gjorde Nicolaj det også klart at det er forventningen, at noteringen det kommende år minimum kan fortsætte på nuværende eller bedre niveau.

Direktør i Friland Claus Hein fortalte om de forskellige faktorer i verden, som er med til at udfordre forretningen. Det er særligt udviklingen af coronapandemien, ligesom han talte ind i afsætningen af Frilands koncepter, som de tilhørende havde mulighed for at spørge ind til.

Salen supplerede med en række spørgsmål, som gav anledning til en god og konstruktiv dialog.

-Vi er super glade for, at vi endelig havde mulighed for at mødes med vores leverandører igen. Det er dejligt at få hilst på de mange gode frilandmænd, som bidrager til Friland, og vi er glade for den gode dialog, vi oplever både i hverdagen og på en dag som årsmødet, siger Maibritt Bisgaard, Business Development Manager i Friland, som på årsmødet var ordstyrer og dirigerede de fremmødte godt gennem dagens oplæg og senere afstemninger.

Til Frilands bestyrelse blev der genvalg til Bo Bejer, Nicolaj Pedersen, Niels Schelde, Esben Møller Xu og Mads Lystbæk, mens Allan Thomsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Suppleanter er Jan Olesen, Torben Langer og Anni Assenbjerg.

Til repræsentantskabet i Danish Crown er valgt Allan Thomsen og Bo Bejer, mens Frode Flyvbjerg er valgt til Danish Crown Kreaturforum.

Til Frilandsgrisudvalget blev valgt Bo Bejer, Torben Pedersen, Jan Olesen, Jens Thøstesen.

Direktør i Friland Claus Hein er glad for, at det i år kunne lykkedes at samle Friland-leverandører til et fysisk årsmøde.

-Det betyder meget for os, at vi kan få input til aktiviteterne i Friland, ligesom vi er glade for de gode ideer, som kommer fra vores leverandører. Vi oplever god opbakning til arbejdet i Friland, og vi gør alt for at leve op til leverandørernes forventninger, siger Claus Hein, mens formand i Friland Peter Fallesen Ravn supplerer.

-Det fysiske årsmøde giver os mulighed for at fornemme, hvordan leverandørerne modtager de budskaber, vi har til årets gang og de fremtidige planer for Friland. Jeg fornemmer og håber, at leverandørerne er i god tråd med det, vi gerne vil i bestyrelsen. De kan forholde sig til det arbejde, vi laver og kan se sig selv i det, siger Peter Fallesen Ravn.

Frilands årsmøde startede med en temadag, hvor de første to timer bød på flere indlæg omkring bæredygtighed. Gustaf Boch fra Danish Crown fortalte om Danish Crowns bæredygtighedsstrategi. Han kom blandt andet ind på, hvordan strategien ser ud. Især lagde han vægt på, at arbejdet med bæredygtighed sker i hele værdikæden.

Temadagens andet indlæg var fra Center for Frilandsdyr, som fortalte om projektet økologiske ungtyre med lavere klimabelastning, der er lavet i et samarbejde med Frilands leverandørerne Lene og Lars Jørgensen. Dertil fortalte Center for Frilandsdyr om et kommende projekt om slagtegrise.

Sidste indlæg på temadagen var konsulent Ole Lund og Frilandmand Torben Pedersen, der fortalte om brugen af Danish Crown Data. Blandt andet viste Ole Lund data for, hvordan udviklingen ser ud på de bedrifter inden for økologiske grise eller Frilandsgris, som Danish Crown får data fra inden for tilvækst og kødprocent.  En af opfordringerne var blandt andet, at leverandørerne får lagt yderligere data ind i systemerne.