<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Slagtning af økologiske grise

 • Fristen for tilmelding til slagtning kan ske frem til onsdag kl. 13.00 for slagtning i den efterfølgende uge.
 • Det er producenternes ansvar, at dyrene er korrekt registreret i CHR-registret, samt at gældende økologi-erklæring/leveringserklæring medfølger, når dyrene leveres til slagtning.
 • Tilmelding af økologiske grise til slagtning kan ske online via ejer.danishcrown.com
ejer.danishcrown.com

Leveringserklæring

Det er producentens ansvar, at dyrene er korrekt registreret i CHR-registret, samt at gældende økologi-erklæring / leveringserklæring medfølger, når dyrene leveres til slagtning.

 • Vigtigt: Jvf. slagteriernes egenkontrol accepteres kun kopier af det skema, som er udarbejdet af Friland A/S (Økologi-erklæring for leverede slagtedyr).
 • Har slagteriet ikke modtaget en økologi-erklæring senest når dyrene ankommer til slagteriet, og er dyrene ikke korrekt registreret i CHR-registreret, kan dyrene ikke slagtes økologisk, og der vil ikke blive udbetalt tillæg.
Hent leveringserklæring / økologierklæring

Transport

Indtransporten varetages af: Dansk Grisetransport

 • Tlf. 76 96 46 00
 • Vagttelefon (udenfor åbningstid): 76 96 46 79

Tatovering

Til økologiske grise (søer og slagtesvin) skal bruges dobbeltradet hammer med ØØ + leverandørnummer. Det er endvidere vigtigt at leverandørnummeret oprettes med øko-kode. I god tid inden første levering skal det aftales med Friland A/S, hvilke leverandørnumre der skal oprettes med øko-kode.

 • Det er vigtigt, at såvel søer som slagtesvin tatoveres omhyggeligt med hammer (der skal bruges sværte).
 • Hvis du har enkelte ikke-økologiske grise til slagtning kan du godt levere disse sammen med de økologiske, men på et leverandørnummer, der ikke er oprettet med øko-kode.
 • Vi anbefaler derfor, at du får oprettet to leverandørnumre: Et i dobbeltradet hammer med ØØ til økologiske grise, et i enkeltradet hammer til ikke-økologiske grise.
 • Ikke-økologiske grise skal naturligvis ikke skrives på økologi-erklæringen.
 • Vi vil ligeledes bede dig mærke eventuelle ikke-økologiske grise tydeligt med sprayfarve. Husk ligeledes at give besked til vognmanden.
Gå til leverandør/kontakt-side