<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Slagtning af økologiske grise

Tilmelding af økologiske grise til slagtning kan ske online via: www.danishcrown.dk/ejer

Fristen for tilmelding til slagtning kan ske frem til onsdag kl. 13.00 for slagtning i den efterfølgende uge.

Det er producenternes ansvar, at dyrene er korrekt registreret i CHR-registret, samt at gældende økologi-erklæring/leveringserklæring medfølger, når dyrene leveres til slagtning.

Leveringserklæring

Økologierklæring/leveringserklæring kan hentes som pdf-fil her.

Vigtigt: Jvf. slagteriernes egenkontrol accepteres kun kopier af det skema, som er udarbejdet af Friland A/S (Økologi-erklæring for leverede slagtedyr).

Har slagteriet ikke modtaget en økologi-erklæring senest nr dyrene ankommer til slagteriet, og er dyrene ikke korrekt registreret i CHR-registreret, kan dyrene ikke slagtes økologisk, og der vil ikke blive udbetalt tillæg.

Transport

Indtransporten varetages af:

Dansk Grisetransport

tlf. 76 96 46 00

Vagttelefon (udenfor åbningstid): 76 96 46 79

Tatovering

Til økologiske grise (ser og slagtesvin) skal bruges dobbeltradet hammer med ØØ + leverandørnummer.

Det er endvidere vigtigt at leverandørnummeret oprettes med øko-kode.

I god tid inden første levering skal det aftales med Friland A/S, hvilke leverandørnumre der skal oprettes med øko-kode,

Det er vigtigt, at såvel søer som slagtesvin tatoveres omhyggeligt med hammer (der skal bruges sværte).

Hvis du har enkelte ikke-økologiske grise til slagtning kan du godt levere disse sammen med de økologiske, men på et leverandørnummer, der ikke er oprettet med øko-kode.

Vi anbefaler derfor, at du får oprettet to leverandørnumre: Et i dobbeltradet hammer med ØØ til økologiske grise, et i enkeltradet hammer til ikke-økologiske grise.

Ikke-økologiske grise skal naturligvis ikke skrives på økologi-erklæringen.

Vi vil ligeledes bede dig mærke eventuelle ikke-økologiske grise tydeligt med sprayfarve. Husk ligeledes at give besked til vognmanden.

Du kan se vores leverandør/kontakt side her.