Download kvalitetskrav som printvenlig PDF

Kvalitetskrav for kreaturer

Økologiske køer og tyre over 24 måneder

Der er ingen generelle kvalitetskrav for gruppen "Økologiske Køer" - men et fradrag for enkelte fedmeklasser
FedmeFedme 4: Fradrag på 1,50 kr/kg
Fedme 5: Fradrag på 2,00 kr/kg

Økologiske stude og kvier (med eller uden kontrakt, for tildeling af variabelt tillæg)

Vægt260 - 360 kg (slagtet)
SlagtealderMinimum 18 mdr - og under 30 mdr
FormMinimum 2,50
Farve3-4
Fedme2-3 - Ved fedme 4 fradrages 1,00 kr/kg, dog max 50% af tillægget

Økologiske kvier og stude på minimum 12 måneder, som ikke opfylder kvalitetskravene for at få variabelt tillæg for gruppen Stude og Kvier deles i to grupper:

Gruppe 1
Dyr med form i intervallet 3,50 - 15,00 vil blive afregnet med
tillæg fra tillægsgruppen "Ikke kvalitetsgodkendte kvier og stude form > 3,5

Gruppe 2
Dyr med form i intervallet 1,00 - 3,49 vil blive afregnet med tillæg fra tillægsgruppen "Ikke kvalitetsgodkendte kvier og stude form < 3,5

Økologiske kalve

SlagtealderUnder 12 måneder
FormMinimum 3,50 (2,50 accepteres men her fradrages 1,00 kr/kg, dog max 50% af tillægget)
Farve2-4
Fedme2-4

Økologiske ungtyre

Slagtealder12-24 måneder
FormMax 5,0 (Gælder kun for dyr på kontrakt)
Fedme1+2+3 (Gælder kun for dyr på kontrakt)
VægtMin. 210 kg. slagtevægt (Gælder kun for dyr på kontrakt)