<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Download kvalitetskrav som printvenlig PDF

Kvalitetskrav for kreaturer

Økologiske køer og tyre over 24 måneder

Der er ingen generelle kvalitetskrav for gruppen "Økologiske Køer" - men et fradrag for enkelte fedmeklasser
FedmeFedme 4: Fradrag på 1,50 kr/kg
Fedme 5: Fradrag på 2,00 kr/kg

Økologiske stude og kvier (med eller uden kontrakt, for tildeling af variabelt tillæg)

Vægt260 - 360 kg (slagtet)
SlagtealderMinimum 18 mdr - og under 30 mdr
FormMinimum 3,50
Farve3-4
Fedme2-3 - Ved fedme 4 fradrages 1,00 kr/kg, dog max 50% af tillægget

Økologiske kvier og stude på minimum 12 måneder, som ikke opfylder kvalitetskravene for at få variabelt tillæg for gruppen Kvier og stude kvalitets godkendte, afregnes med tillæg fra tillægsgruppen "Ikke kvalitetsgodkendte kvier og stude over og under form 6,5."

Økologiske kalve

SlagtealderUnder 12 måneder
FormMinimum 3,50 (2,50 accepteres men her fradrages 1,00 kr/kg, dog max 50% af tillægget)
Farve2-4
Fedme2-4

Økologiske ungtyre

Slagtealder12-24 måneder
FormMax 5,0 (Gælder kun for dyr på kontrakt)
Fedme1+2+3 (Gælder kun for dyr på kontrakt)
VægtMin. 210 kg. slagtevægt (Gælder kun for dyr på kontrakt)