<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Tillæg til konventiel notering for grise

KategoriUge2023Tillæg
Slagtegrise39Danish Crown Notering12,50 kr.
Økotillæg - (i vægtintervallet 60 - 104,9 kg)7,45 kr.
Kvalitetstillæg - Godkendte grise3,00 kr.
Samlet afregning22,95 kr.
Søer39Danish Crown Notering12,20 kr.
Økotillæg2,00 kr.
Samlet afregning14,20 kr.

I tilfælde hvor besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, der betinger at grisene skal særslagtes eller har betydning for afsætningsmulighederne, foretages afregningen af grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland.

Kvalitetstillægget oppebæres kun af af grise, som opfylder kvalitetskravene for økologiske slagtesvin.

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Alle leverandører til Friland er også andelshavere i Danish Crown og modtager afregning efter selskabets offentliggjorte noteringer. De økologiske tillæg er en ekstra betaling som afspejler leverings- og afsætningssituationen for den konkrete økologiske produktion.