Som basis afregnes der efter Danish Crowns til enhver tid gældende notering fra Danish Crown Beef. plus det for tilmeldingsugen fastsatte tillæg fra Friland.

Tillæggene gives til slagtedyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav

Dyr som opfylder Danish Crowns krav til Dansk Kødkvæg kan også opnå dette, hvis leverandøren har tilmeldt sig konceptet.

Der tages forbehold for evt. trykfejl.