TIllæg til konventiel notering for grise

SvinUge2022Tillæg
FRILANDSGRIS®22Danish Crown notering11,10 kr.
77,0 - 79,9 kg2,25 kr.
80,0 - 94,9 kg3,15 kr.
Samlet afregning (høj vægtgruppe)14,25 kr.

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for FRILANDSGRIS®, at der ikke foretages overvægtsfradrag i vægtintervallet 77,0 – 94,9 kg.

I tilfælde hvor besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, der betinger at grisene skal særslagtes eller har betydning for afsætningsmulighederne, foretages afregningen af grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland.