TIllæg til konventiel notering for grise

GrisUge2022Tillæg
FRILANDSGRIS®40Danish Crown notering12,40 kr.
73,0 - 75,9 kg1,95 kr.
76,0 - 90,9 kg2,85 kr.
Samlet afregning (høj vægtgruppe)15,25 kr.

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for FRILANDSGRIS®, at der ikke foretages overvægtsfradrag i vægtintervallet 73,0 – 90,9 kg.

I tilfælde hvor besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, der betinger at grisene skal særslagtes eller har betydning for afsætningsmulighederne, foretages afregningen af grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland.