<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Tillæg til konventiel notering for grise

GrisUge2024Tillæg
FRILANDSGRIS®10Danish Crown notering12,30 kr.
78,0 - 80,9 kg2,85 kr.
81,0 - 97,9 kg3,75 kr.
Kvalitetstillæg1,00
Samlet afregning (høj vægtgruppe)17,05 kr.

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for FRILANDSGRIS®, at der ikke foretages overvægtsfradrag i vægtintervallet 78,0 – 97,9 kg.

I tilfælde hvor besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, der betinger at grisene skal særslagtes eller har betydning for afsætningsmulighederne, foretages afregningen af grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland.