<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

TIllæg til konventiel notering for grise

GrisUge2023Tillæg
FRILANDSGRIS®39Danish Crown notering12,50 kr.
76,0 - 78,9 kg2,40 kr.
79.0 - 93,9 kg3,30 kr.
Samlet afregning (høj vægtgruppe)15,80 kr.

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for FRILANDSGRIS®, at der ikke foretages overvægtsfradrag i vægtintervallet 72,0 – 96,9 kg.

I tilfælde hvor besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, der betinger at grisene skal særslagtes eller har betydning for afsætningsmulighederne, foretages afregningen af grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland.