<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Selv en kold februardag er der fyldt af liv på marken hos Dan Poulsen tæt på Sørvad i det vestjyske. Her går søer på Friland med kuld af smågrise, der piler over marken. Dan Poulsen har de seneste år overtaget landbruget efter sin far, Carsten Poulsen, og familiens erfaringer med Frilandsgris går tilbage til 1992.

Det har ikke altid været på marken, at familien havde grise. Faktisk kom de allerførste søer til at gå på familiens græsplæne, men produktionen udviklede sig efterhånden til at være et levebrød, ligesom erfaringerne er blevet meget større med tiden. For arbejdet med Frilandsgris er noget særligt, som familie har holdt fast i.

-Jeg plejer at sige, at det at have Frilandsgrise er som at have grise på en slags spejderlejr. De skal lære at klare sig selv. I en stald er hverdagen meget mere kontrolleret. Vi har de fire årstider med, og alt foregår på naturens måde, når det kommer til opdræt af Frilandsgrise, siger Dan Poulsen.

Til landbruget hører 150 hektar jord, hvor der dyrkes foder til grisene. Derudover dyrkes der majs og hestebønner, som også bruges til foder til grisene. På den vis producerer Dan Poulsen næsten alt foderet selv.

Det er især det daglige arbejde med Frilandsgrisene, som Dan Poulsen sætter pris på, når han skal fremhæve sit arbejde. For selvom han ikke altid tænker over det, så har grisene mere plads og dermed bedre vilkår for god dyrevelfærd.

- Jeg ville være træt af at gå inden for dagen lang. Det er livet uden for, som er sjovt. Samtidig kender vi jo grisene og ved, hvordan de reagerer og kender deres adfærd. På den måde arbejder du på dyrenes præmisser, og det er fedt, for du skal kunne dit håndværk, siger han.

Blandt andet lægger han meget mærke til, at der med forårets kommen også er mere liv på marken, hvor grisene går. Når jorden bliver varmere, graver grisene mere i den.

- Det er også sjovt at se, når grisene får fat i en vandslange og løber afsted med den, eller roder i jorden efter grene eller sten. De er aktive på en anden måde, og den naturlige adfærd er meget naturlig. Når vi skal flytte søerne på nyt græs om lidt, er det tydeligt at se, at de kan huske det fra sidste år, siger Dan Poulsen.

Han nævner også, at smågrisene er meget nysgerrige og let kan finde ned i gårdspladsen et pænt stykke fra marken, og lige så sikkert er det, at de meget hurtigt og let kan finde tilbage til den hytte, hvor de er født.