<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Naturskønt, med mose og urørt natur i kuperet terræn, ligger Knud Anker Munchs ejendom tæt på Vildbjerg i det midtjyske. Herfra har han i over 25 år drevet griseproduktion. Det startede med en produktion af Frilandsgris og siden konventionel produktion.

Men i 2017 besluttede han at lægge produktionen om til økologi. I dag består bedriften af 80 hektar jord, 200 søer og en produktion på 4500-5000 økologiske slagtegrise til Friland.

I hverdagen arbejder han sammen med sin datter, Matilde Munch ,og en medhjælper om at passe grisene på bedriften, mens markbruget klares i samarbejde med en anden landmand. Skiftet til økologi krævede sine overvejelser, men fremgangen i økologien var en af de tungtvejende argumenter for, at han kastede sig ud i en ny produktionsform.

- Da vi tidligere har haft Frilandsgris, var jeg slet ikke bekymret for produktionsdelen. Det er som at lære at cykle. Det glemmer du ikke. Og ikke mindst var lysten der til at skifte. Det var vigtigt for os, at vi kunne få hele produktionen fra søerne i marken til slagtegrise i stalden, fortæller Knud Anker Munch.

Inden for de sidste par år er hans yngste af tre børn, Matilde Munch, også begyndt at arbejde i stalden, og hun er ligesom som sin far optaget af arbejdet med grisene i marken.

- Jeg nyder at gå ude hver dag og se grisenes naturlige adfærd, hvor de roder i jorden. Det er skønt. Du kommer tæt på dyrene og kan se, hvordan de udvikler sig fra de bliver født i marken, til de kommer i stalden. Du kan passe dem hele vejen igennem. Det er tilfredsstillende at se dem udvikle sig, siger hun og tilføjer, at det især var efter bedriftens skifte til økologi, at hun også kunne se sig selv arbejde på gården.

I 2019 måtte familien dog sanere efter et udbrud af PPRS, men nu er der igen gang i besætningen, og søerne ser ud til at lave gode smågrise.

Senest er den sidste del af planteavlen, der hører til gården, lagt om til økologi. Men da planteavlen varetages af naboen, er der tid og overskud til at fokusere på grisene. Det nyder både Knud Anker Munch og datteren.

- Nu kan vi lægge al vores fokus på grisene og optimere produktionen. Jeg er ikke i tvivl om, at vi på sigt skal dyrke så meget som muligt selv. Det giver ikke mening, hvis vi skal hente foder langt væk. For der skal være mening med økologien, siger Knud Anker Munch.

Han har på intet tidspunkt fortrudt, at familien tog springer til de økologiske grise.

-Jeg er virkelig glad for, at vi lagde om. Der skulle ske noget – ellers tror jeg, at vi var stoppet. Jeg kunne ikke se mig selv kæmpe videre med det konventionelle. Jeg er drevet af arbejdet i marken og i stalden og vil gerne være med i det daglige arbejde. Derfor passer størrelsen og økologien godt til mig. Jeg er kommet tilbage til det, jeg gerne ville med landbruget, siger Knud Anker Munch

Matilde Munch er færdig med første hovedforløb på Kalø Landbrugsskole, og om et års tid vil hun læse videre på Kalø Landbrugsskole. Forhåbningen er, at hun kan arbejde på en anden økologisk bedrift og få et par år i udlandet, inden hun skal tilbage og arbejde med familiens bedrift.