<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Da projektet spænder fra alt fra den praktiske håndtering ved udfodring til bestemmelse af næringsværdi samt klima- og miljøpåvirkning, er der i ENTRANCE mange samarbejdspartnere, så alle aspekterne kan blive afdækket: Aarhus Universitet Foulum, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Vestjyllands Andel og Industriel designer Kent Laursen.

 - For mig at se er det en ny måde at tænke på. Vi skal have flere griseproducenter til at lære at bruge frisk græs som grovfoder, som man gør til kvæg, siger Simme Eriksen, projektleder for ENTRANCE.

Center for Frilandsdyr har lavet en aftale med Friland-leverandøren Mads Kristensen om at kunne lave afprøvning hos ham i 2024-2025. I første omgang skal han give frisk græs til sine grise i sommeren 2024, mens han i vinteren skal bruge pulp fra græsprotein til grisene. Hen over sommeren i år, vil der blive undersøgt forskellige praktiske omstændigheder omkring brugen af frisk græs og pulp, så den egentlige afprøvning er klar til at gå i gang i 2024.

- Vi håber, at der kan være gode muligheder i at bruge pulpen fra græsprotein. Hele den agenda spiller godt sammen med den cirkulære økonomi, og det håber vi projektet kan binde en sløjfe på, siger Rikke Thomsen, der tilføjer, at Center for Frilandsdyr gerne hører fra økologiske griseprocenter, som har erfaringer med frisk græs som foder.

- Vi forventer, at pulpen har en værdi for grisene. Strukturen af pulpen er så fin, at vi regner med at grisene æder det i stedet for at lege med det, hvorved de kan udnytte den foderværdi, som stadigvæk er tilgængelig samt tilmed opretholde en god mavesundhed, siger Camilla Kramer fra Center for Frilandsdyr.

En del af projektet ENTRANCE handler også om at se på, om der skal udvikles særligt udstyr til at kunne udfodre pulp og frisk græs som grovfoder. Det arbejde foregår løbende sammen med en samarbejdspartner.

Læs artiklen om erfaringer med brug af frisk grønt som grovfoder, der er at finde her

Læs mere om hvad ENTRANCE projektet også arbejder med på projektets hjemmeside

Projektet “ENTRANCE” er en del af Organic RDD 7-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).
Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.