<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Onsdag havde Friland inviteret leverandører til årsmødet, hvor regnskabsåret 2022/23 blev præsenteret og de økonomiske resultater offentliggjort. Året endte med en omsætning på 918,8 millioner kroner.

Inden årsmødet startede Frilands leverandører med et indlæg om Danish Crown Data ved Ole Lund fra Danish Crown og foderdata ved Per Runge fra Vestjyllands Andel. Ole Lund fortalte om udviklingen af Danish Crown Data og resultaterne for de økologiske griseproducenter og producenter af FRILANDSGRIS.

Herefter kunne de fremmødte Frilands leverandører møde Sebastian Fini, der er tilknyttet Team Danmark og kæmper for at komme til de olympiske lege. Fini bliver ansigtet på Frilands kampagner frem mod OL i 2024. Marketingansvarlig i Friland Maria Bast fortalte om de forestående kampagner, som Fini kommer til at medvirke i, ligesom Fini fortalte om sine forberedelser og træning frem mod OL.

Årsmødet startede med Group EVP Tim Ørting Jørgensen, der fortalte om udviklingen i Danish Crown i det afsluttede regnskabsår. Særligt var han omkring afsætningen og afsætningsaktiviteterne, som Danish Crown kigger ind i. Ligeledes fortalte han om udviklingen af forretning i de kommende år.

Formand for Friland, Peter Fallesen Ravn, kom i sin beretning ind på, hvordan 2022/23 er forløbet for Friland og særligt situationen har været på landet. Han kom blandt andet også ind på udviklingen af de tre koncepter og heraf den økonomiske udvikling i koncepter og afregningen til leverandørerne. Hans beretning blev efterfulgt af næstformand i Friland, Nicolaj Pedersen, der i sin beretning kom med sine synspunkter for udviklingen af Friland og den økologiske produktion. Det er i øvrigt hans sidste årsmøde som en del af bestyrelsen i Friland, hvor han udtræder. Han betegner Friland som sit hjertebarn og takkede for samarbejdet med alle interessenter i Friland. Direktøren for Friland Claus Hein kom i sin beretning ind på markedsudviklingen, afsætning af koncepterne på hjemme- og eksportmarkeder. Han præsenterede også resultaterne for Frilands omsætning, gennemsnitlige afregning og resttillæg.

Leverandører af FRILAND ØKOLOGI, grise modtager et resttillæg på 0,90 DKK/KG pr. slagtet kilo. Leverandører af Friland Økologi, kreaturer, modtager et resttillæg på 1,20 DKK/KG per slagtet kilo. Leverandører af FRILANDSGRIS modtager et resttillæg på 1,10 DKK/KG for kvalitetsgodkendte kilo. Til dette tal lægges restbetaling fra Danish Crown.

Totalt har Friland i regnskabsåret 2022/23 udbetalt 207 millioner kroner i tillæg.

Årsmødet i Friland bød også på valg til Frilands bestyrelse samt repræsentant til kreaturforum i Danish Crown Beef og repræsentantskabet i Danish Crown.

Leverandører af økologisk gris til bestyrelsen blev Allan Thomsen, Niels Schelde Jensen og Niels Thing, mens Daniel Nielsen blev valgt som suppleant. Leverandører af økologiske kreaturer blev Esben Møller Xu og Ole Jakobsen, mens Henrik Søgaard blev valgt som suppleant, og leverandør af FRILANDSGRIS valgt til bestyrelsen blev Bo Bejer, mens Jan Olesen blev valgt som suppleant.

Leverandør af økologisk gris valgt til Danish Crowns repræsentantskabet blev Allan Thomsen, og leverandør af FRILANDSGRIS valgt til Danish Crowns repræsentant blev Bo Bejer, mens leverandør af økologiske kreaturer til Danish Crowns kreaturforum blev Ole Jakobsen.

Friland ønsker alle bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget og takker Nicolaj Pedersen for indsatsen igennem mange år.