<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Når vi ser tilbage på det afsluttede regnskabsår, må vi bare sige, at det har været et hårdt år for leverandørerne, mens det for virksomheden har været et år med svære markedsvilkår. Når det er sagt erkender jeg, at vi havde håbet på en bedre afregning særligt til de økologiske griseproducenter. Derfor kan jeg med sikkerhed sige, at afregningen er noget, vi arbejder hårdt på at forbedre, og det skal blive bedre for at nå en bæredygtig økonomi på gårdene.

Vores leverandører er ramt af, at omkostningerne på den enkelte gård er blevet højere. Derfor går det galt, når der ikke kan produceres til den pris, vi som virksomhed betaler. For leverandørerne er det særligt omkostninger til foder, renter og energi, der har presset. Derfor rammer det os alle, når afregning og omkostninger ikke hænger sammen. For producenter af FRILANDSGRIS og de økologiske kreaturleverandører har det været et lidt bedre år end for de økologiske griseleverandører, og min oplevelse er, at der er bedre balance hos de to leverandørgrupper.

Der er behov for, at forbrugerne i højere grad træder i karakter og melder sig på banen igen, som vi tidligere har oplevet det. Det gælder for vores eksportmarkeder såvel som på det danske marked. Mange forbrugere, der køber ind på god dyrevelfærd og økologi, har skruet ned for frekvensen, og det forbrug skal vi have op igen. Jeg har en stor tro på, at købelysten kommer tilbage.

Vi tror på fremtiden for Friland, og det er måske nemt at sige, når vi ikke har set fremdriften for alvor endnu. Jeg har været med i landbruget, mens det er gået op, og når der har været svære tider. Selv når det har set allermest sort ud, er tingene vendt igen. Det gør det også for os i Friland. Der er allerede områder, hvor det tyder på, at det vender. På den vis er udgangspunktet anderledes, men vores tro på fremtiden er ingenlunde ændret. Retningen og strategien er den samme, og vi kæmper sammen for at ændre tingene.