<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Et stenkast fra hærvejen og tæt på Bølling Sø driver Gert og Anne Glob Lassen det økologiske landbrug, Ellinglund Økologi med køer. Dyrene er ude i de naturskønne omgivelser fra det tidlige forår og er allerede i starten af april begyndt at græsse på markerne i de flotte omgivelser.

Netop disse omgivelser gør landmandsparret alt for at værne om. Det er også en af grundene til, at de valgte at arbejde med økologien og de økologiske principper.

- Vi valgte særligt økologien, fordi vi så arbejder uden kemi. Men vi arbejder også med vores tilgang ovenpå arealerne, hvor vi prøver at lade være med at pløje. Vi vil gerne forstyrre jorden så lidt som muligt. Der er mange ting så som pløjning der tærer hårdt på jorden, og det bliver en udfordring på sigt, så det vil vi gerne skåne jorden for af hensyn til de næste generationer, siger Gert Lassen og tilføjer omkring fordelene ved økologien.

- Vi bor oven på et drikkevandsreservoir, så vi vil meget gerne passe godt på jorden og drikkevandet ved at dyrke jorden økologisk og uden sprøjtemidler, fortæller landmanden, der leverer al sin mælk til andelsmejeriet Them, der ligger under 20 kilometer fra Ellinglund.

En stor del af arbejdet Ellinglund Økologi har også handlet om at udforske mulighederne i skovlandbrug. Her er landbruget med i forskningsprojektet Robust. En stor del af det at medvirke i og arbejde med skovlandbrug bunder i Gert og Anne Lassens interesse for jordfrugtbarheden. Derfor har parret plantet både læbælter af træer og enkeltstående træer i markerne, hvor køerne går.

- Skovlandbrug gør en masse for jorden, men også for biodiversitet. Vi får permanente linjer i marken, der giver flere levesteder for mange dyr. Vi kan se, at også større dyr er flyttet herud inden for det første år, så det kan lynhurtigt gøre en forskel. Det er også dét, der gør det så spændende. For os handler det også om god dyrevelfærd for køerne, som søger derind og som godt kan lide at være under trænerne og søge ly og læ, siger Gert Lassen.

Hvis man er interesseret i at følge årets gang på Ellinglund Økologi, kan man enten følge Friland på Instagram, eller Ellinglund Økologi på Facebook.