<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kvæg er naturligt et skovdyr, og i dette projekt vil man arbejde mod igen at bruge skoven i praksis på kvægbedrifterne. En praksis, som kan forbedre dyrevelfærden. Dette kan bidrage til en mere varieret fodersammensætning og en bedre profil på klima, miljø og biodiversitet.

Projektet er netop startet i sidste halvår af 2020 og afsluttes i 2024. To af Frilands leverandører, Mads Helms fra Sommerbjerg I/S og Gert Lassen fra Ellinglund Økologi, er med i afprøvningen af skovlandbrug til kvæg.

Her skal det afprøves hvordan og hvor meget løv, der kan fodres til kvæg af malkekvægsrace. Det kan både være tildelingen på foderbordet, eller det de selv tager fra træerne.

”I projektet vil vi undersøge, hvilken indflydelsen skovlandbruget har på køernes velfærd under afgræsning. Vi vil blandt andet lave registreringer af kvægets brug af skygge og mulighed for at søge læ og ly under træerne. Alle de spændende resultater og erfaringer, vi får fra disse afprøvninger, lægges løbende op på vores hjemmeside,” siger Camilla Kramer, der er Agronom hos Center for Frilandsdyr.

Ved at inkludere træer i landbrugsproduktion kan man reducere klimaaftrykket og samtidig opnå andre positive økologiske effekter som reduceret N-udvaskning, øget naturværdi, en mere frugtbar jord og bedre dyrevelfærd.

”Målet med projektet er at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter til, at en betydelig del af danske landmænd vil se produktionsformen som en reel mulighed,” siger Camilla Kramer.

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug samt GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrations Program) med projektledelse fra Økologisk Landsforening.

Projektet har hele 10 partnere: Økologisk Landsforening, Center for Frilandsdyr, Københavns Universitet, Skovdyrkerne, Them Andelsmejeri, Ellinglund, Sommerbjerg, Sinatur Hotel og Konference, Forum Østergaard og Nyborggaard.

Man kan finde de løbende resultater fra projektet på dette link.