<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Som leverandør til Friland A/S skal du være andelshaver i Danish Crown. Læs mere om det at være andelshaver her. 

En samlet liste over de kontrolpunkter i DANISH-godkendelsen, der ligger udover Dyrenes Beskyttelses mærkekrav, kan findes i dette bilag.

Alle leverandører af grise til Friland skal for egen regning modtage minimum fire årlige rådgivningsbesøg fra Danish Crown Rådgivning. Der vil under rådgivningsbesøgene være fokus på optimering af produktionens økonomi, bæredygtighed og krav til specialproduktionen. Du kan læse mere om tilbuddene fra Danish Crown Rådgivning her: 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at henvende dig til Ejerservice på telefon 89 19 19 20.

1) Godkendt under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”

  • Henvisning til regelsæt ”Mærkekrav for svin” fra Dyrenes Beskyttelse.
  • Kontrol: Mindst én gang pr kalenderår. Kontrolbesøget kan foregå som et anmeldt eller uanmeldt besøg. Tredjepart udfører kontrollen, mens DB kontrol sagsbehandler.
  • Dokumentation: Certificeringsbevis fra Dyrenes Beskyttelse.
Læs regelsættet her

2)  Tilmeldt den Statslige dyrevelfærdsmærkningsordning ”Bedre Dyrevelfærd” og opfylde kriterierne for niveau tre

  • Henvisning til ”Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning” fra Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen.
  • Kontrol: Egenkontrol samt stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen.
  • Dokumentation: CHR register.
  • Tilmelding til ordningen sker til Fødevarestyrelsen.
Læs bekendtgørelsen her

3) Alle avlsdyr og opdræt skal fodres med vegetabilsk foder i hele vækstperioden

  • Fodret skal være fri for alle animalske biprodukter og protein; fiskemel, blodplasma, blodprodukter samt animalsk fedt. Dog accepteres anvendelse af mælkeprodukter i grisenes foder.
  • Kontrol: Tredjepart, samtidig med kontrol af punkterne i ”Mærkekrav for svin”.