Som støtte til beslutning om afregningsprisen for smågrise udgiver Videncenter for Svineproduktion (VSP) løbende notater med beregninger til hjælp ved fastsættelse af prisen for smågrise fra koncept FRILANDSGRIS®.

Se det seneste notat her.

Husk at downloade hele notatet i bunden af siden.