<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Slagtesvin kan tilmeldes på Danish Crowns ejerside www.danishcrown.dk/ejer senest kl. 13.00. Er det første gang, du tilmelder svin til slagtning bør du dog henvende dig i ekstra god tid, for at få de praktiske formaliteter i orden.

Leveringserklæring

Det er producenternes ansvar, at gældende Leveringserklæring medfølger, når Frilandsgrise leveres til slagtning.

Leveringserklæringen kan hentes her.

Vigtigt: Jvf. slagteriernes egenkontrol accepteres kun kopier af det skema, som er udarbejdet af Friland A/S.

Indtransport

Transporten af Frilandsgrise til slagteriet varetages af:

Dansk Grisetramsport

tlf. 76 96 46 00

Vagttelefon (udenfor åbningstid): 76 96 46 79

Tatovering

Til Frilandsgrise (slagtesvin) skal bruges dobbeltradet hammer med FF + leverandørnummer. I god tid inden første levering skal det aftales med Friland A/S, hvilke leverandørnumre der skal oprettes med Friland-kode.

Det er vigtigt at være omhyggelig med skinketatovering (der skal bruges sværte). Hvis leverandørnummer/FF ikke er læsbart, kan man ikke anvende kødet som Frilandskød, og derfor bortfalder alle tillæg, og grisen afregnes som traditionel.

Hvis grise, der medicineres p.g.s. sygdom, ikke vil kunne slagtes som Frilandsgrise p.g..a. reglen om 2x lovbefalet tilbageholdelsesfrist, kan producenten vælge i stedet at benytte den lovbefalede tilbageholdelsesfrist. I så fald skal grisene slagtes traditionelt, og må derfor IKKE tatoveres med FF-nummeret.

I sådanne tilfælde skal grisene naturligvis IKKE skrives på Leveringserklæringen.

Returdyr

Hvis du skal have en gris retur fra slagteriet, skal det altid aftales med slagteriet og vognmanden.