<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Slagtesvin kan tilmeldes på Danish Crowns ejerside www.danishcrown.dk/ejer senest kl. 13.00. Er det første gang, du tilmelder svin til slagtning bør du dog henvende dig i ekstra god tid, for at få de praktiske formaliteter i orden.

Leveringserklæring

Det er producenternes ansvar, at gældende Leveringserklæring medfølger, når Frilandsgrise leveres til slagtning.

  • Vigtigt: Jvf. slagteriernes egenkontrol accepteres kun kopier af det skema, som er udarbejdet af Friland A/S.
Hent leveringserklæringen her

Indtransport

Transporten af Frilandsgrise til slagteriet varetages af: Dansk Grisetramsport

  • Tlf. 76 96 46 00
  • Vagttelefon (udenfor åbningstid): 76 96 46 79

Tatovering

Til Frilandsgrise (slagtesvin) skal bruges dobbeltradet hammer med FF + leverandørnummer. I god tid inden første levering skal det aftales med Friland A/S, hvilke leverandørnumre der skal oprettes med Friland-kode. Det er vigtigt at være omhyggelig med skinketatovering (der skal bruges sværte). Hvis leverandørnummer/FF ikke er læsbart, kan man ikke anvende kødet som Frilandskød, og derfor bortfalder alle tillæg, og grisen afregnes som traditionel.

  • Det er vigtigt at være omhyggelig med skinketatovering (der skal bruges sværte). Hvis leverandørnummer/FF ikke er læsbart, kan man ikke anvende kødet som Frilandskød, og derfor bortfalder alle tillæg, og grisen afregnes som traditionel.
  • Hvis grise, der medicineres p.g.s. sygdom, ikke vil kunne slagtes som Frilandsgrise p.g..a. reglen om 2x lovbefalet tilbageholdelsesfrist, kan producenten vælge i stedet at benytte den lovbefalede tilbageholdelsesfrist. I så fald skal grisene slagtes traditionelt, og må derfor IKKE tatoveres med FF-nummeret. I sådanne tilfælde skal grisene naturligvis IKKE skrives på Leveringserklæringen.

Returdyr

Hvis du skal have en gris retur fra slagteriet, skal det altid aftales med slagteriet og vognmanden.