<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Som leverandør til Friland A/S skal du være andelsejer i Danish Crown. Læs mere om det at være andelsejer her. 

En samlet liste over de kontrolpunkter i DANISH-godkendelsen, der ligger udover Dyrenes Beskyttelses mærkekrav, kan findes her

Alle leverandører af grise til Friland skal for egen regning modtage minimum fire årlige rådgivningsbesøg fra Danish Crown Rådgivning. Der vil under rådgivningsbesøgene være fokus på optimering af produktionens økonomi, bæredygtighed og krav til specialproduktionen.

Du kan læse mere om tilbuddene fra Danish Crown Rådgivning her 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at henvende dig til Ejerservice på telefon 89 19 19 20.

1) Godkendt statskontrolleret økologisk produktion

 • Henvisning til regelsæt: ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion” fra Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen.
 • Kontrol: Mindst ét årligt anmeldt kontrolbesøg plus mulighed for anmeldt eller uanmeldt stikprøvekontrol fra Landbrugsstyrelsen.
 • Dokumentation: Økologierklæring og Autorisationsnummer fra Landbrugsstyrelsen.
Læs regelsættet her

2) Godkendt under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”

 • Henvisning til regelsæt ”Mærkekrav for svin” fra Dyrenes Beskyttelse.
 • Kontrol: Mindst én gang pr kalenderår. Kontrolbesøget kan foregå som et anmeldt eller uanmeldt besøg. Tredjepart udfører kontrollen, mens DB Kontrol sagsbehandler.
 • Tilmelding: Tilmelding sker til Dyrenes Beskyttelse.
 • Dokumentation: Certificeringsbevis fra Dyrenes Beskyttelse.
Læs regelsættet fra Dyrenes Beskyttelse

3) Overholde alle anbefalinger i ”Brancheanbefalinger til øget dyrevelfærd ved produktion af økologiske grise”

 • Henvisning til regelsæt: Brancheanbefalingerne kan findes herunder.
 • Kontrol: Tredjepart, samtidig med kontrol af punkterne i ”Mærkekrav for svin”.
Læs brancheanbefalingerne her

4) Tilmeldt den Statslige dyrevelfærdsmærkningsordning ”Bedre Dyrevelfærd” og opfylde kriterierne for niveau tre

 • Henvisning til ”Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning” fra Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen. Bekendtgørelsen kan finde her.
 • Kontrol: Egenkontrol samt stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen.
 • Tilmelding til ordningen sker til Fødevarestyrelsen.
 • Dokumentation: CHR register.
Læs bekendtgørelsen her

5) Grisenes foder skal være fri for blodplasma, blodprodukter samt animalsk fedt

 • Kontrol: Tredjepart samtidig med kontrol af punkterne i ”Mærkekrav for svin”.