Som leverandør til Friland A/S skal du være andelshaver i Danish Crown. Læs mere om det at være andelshaver her. 

En samlet liste over de kontrolpunkter i DANISH-godkendelsen, der ligger udover Dyrenes Bestkyttelses mærkekrav, kan findes i dette bilag.

Alle leverandører af grise til Friland skal for egen regning modtage minimum fire årlige rådgivningsbesøg fra Danish Crown Rådgivning. Der vil under rådgivningsbesøgene være fokus på optimering af produktionens økonomi, bæredygtighed og krav til specialproduktionen. Du kan læse mere om tilbuddene fra Danish Crown Rådgivning her: 

1) Godkendt statskontrolleret økologisk produktion

 • Henvisning til regelsæt: ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion” fra Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen. Regelsættet kan læses her. 
 • Kontrol: Mindst ét årligt anmeldt kontrolbesøg plus mulighed for anmeldt eller uanmeldt stikprøvekontrol fra Landbrugsstyrelsen.
 • Dokumentation: Økologierklæring og Autorisationsnummer fra Landbrugsstyrelsen.

2) Godkendt under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”

 • Henvisning til regelsæt ”Mærkekrav for svin” fra Dyrenes Beskyttelse. Regelsættet kan findes her.
 • Kontrol: Mindst én gang pr kalenderår. Kontrolbesøget kan foregå som et anmeldt eller uanmeldt besøg. Baltic Control udfører kontrollen mens DB Kontrol sagsbehandler.
 • Tilmelding: Tilmelding sker til Dyrenes Beskyttelse her.
 • Dokumentation: Certificeringsbevis fra Dyrenes Beskyttelse.

3) Overholde alle anbefalinger i ”Brancheanbefalinger til øget dyrevelfærd ved produktion af økologiske grise”

 • Henvisning til regelsæt: Brancheanbefalingerne kan findes her.
 • Kontrol: Baltic Control samtidig med kontrol af punkterne i ”Mærkekrav for svin”.

4)  Tilmeldt den Statslige dyrevelfærdsmærkningsordning ”Bedre Dyrevelfærd” og opfylde kriterierne for niveau tre

 • Henvisning til ”Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning” fra Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen. Bekendtgørelsen kan finde her.
 • Kontrol: Egenkontrol samt stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen.
 • Tilmelding til ordningen sker til Fødevarestyrelsen. Tilmelding til ordningen kan foretages her. 
 • Dokumentation: CHR register.

5) Grisenes foder skal være fri for blodplasma, blodprodukter samt animalsk fedt

 • Kontrol: Baltic control samtidig med kontrol af punkterne i ”Mærkekrav for svin”.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at henvende dig til Ejerservice på telefon 89 19 19 20.