<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Friland tilbyder derfor her - i samarbejde med blandt andet SEGES hjælp til processen.

Informationen er opdelt med særlige afsnit om markerne, sohold og slagtesvin.

Det anbefales, at du læser den generelle introduktion til siderne forud for gennemgang af de øvrige sider i den ovenstående menu.

Budgetkalkuler for økologisk svineproduktion

Det er vigtigt at få overblik over produktionsøkonomien.

Såvel omkostninger som afregninger er meget anderledes end i den indendørskonventionelle produktion.

Minimum én gang om året udarbejdes "Grundlag for beregnet notering for økologiske smågrise" i et samarbejde med afsætningsselskaberne og SEGES.

I grundlaget fremgår gennemsnitsproduktivitet, omkostninger og omkostningsfordeling mellem sohold og slagtesvineprodultion.

Klik her for at finde link til den nyeste beregning.

Der vil være brug for at kunne lave individuelle beregninger. Det kan ske ved at bruge Budgetkalkuler i "Farmtal on line".

Budgetkalkulerne afstemmes - så vidt det er muligt - med "Grundlag for beregnet notering for økologiske smågrise."

Budgetkalkulerne kan ses her: farmtalonline.dlbr.dk

Vær opmærksom på, at kalkulerne omfatter såvel konventionel som økologisk produktion.

Den ønskede driftsform vælges i den øverste bjælke, 3. faneblad fra venstre.

Det er kun budgetberegningerne, der ligger her.

Selve noteringen for såvel slagtesvin som smågrise, er sammensat af flere delelementer, som man selv skal kende.

Bemærk:

Beregningerne kan kun håndtere en situation i drift. Selve omlægningsprocessen er kompleks og meget individuel. Økonomi/investering/likviditet i omlægningsperioden skal beregnes særskilt.

Informationen om omlægning er en del af et projekt som gennemfører en række aktiviteter med det formål at bidrage til producenters beslutningsgrundlag i forbindelse med overvejelser omkring opstart af økologisk svineproduktion, så beslutninger træffes på det bedst oplyste grundlag. Aktiviteterne og de udarbejdede materialer i projektet skal inspirere til og dermed fremme omlægningen til økologisk drift inden for svineproduktion.

Målgruppen er nuværende og muligt kommende producenter af økologiske grise. Ønsket fra Friland A/S er at sikre tilgangen af økologisk svinekød nu og på sigt.

Projektet er finansieret af EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.