<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Tilmelding af kreaturer til den kommende uges slagtning kan ske frem til torsdag kl. 13.00.

Tilmelding kan døgnet rundt foretages online på:

ejer.danishcrown.com

Eller på Danish Crowns ejer-app

Brugernavn:
L (for leverandør) efterfulgt af leverandørens SE-nummer.

Kodeord:
Oplyses ved henvendelse til Danish Crown Beef: tlf. 89 19 25 90

På hverdage mellem kl. 8:00-15:30 kan dyr desuden tilmeldes telefonisk til Ejerservice på tlf: 89 19 25 90

For nødslagtninger kontaktes Danish Crown Beef.

Vejledning i brug af ejersiden

  • Hvis du som leverandør oplever problemer med ejersiden, bedes du kontakte Danish Crown Beefs ejerservice, som kan hjælpe dig med login og adgang.

Leveringserklæring

Det er producentens ansvar, at dyrene er korrekt registreret i CHR-registret, samt at gældende økologi-erklæring / leveringserklæring medfølger, når dyrene leveres til slagtning.

  • Vigtigt: Jvf. slagteriernes egenkontrol accepteres kun kopier af det skema, som er udarbejdet af Friland A/S (Økologi-erklæring for leverede slagtedyr).
  • Har slagteriet ikke modtaget en økologi-erklæring senest når dyrene ankommer til slagteriet, og er dyrene ikke korrekt registreret i CHR-registret, kan dyrene ikke slagtes økologisk, og der vil ikke blive udbetalt tillæg.
Hent leveringserklæring / økologierklæring

Transport

  • Økologiske kreaturer slagtes på Danish Crown i Aalborg og Holsted.
  • Valg af vognmand til indtransport af kreaturer afgøres af Friland A/S, da der er en række hensyn, som skal tages i betragtning (geografisk placering, slagtested etc).

Returdyr

  • Hvis du skal have et dyr retur fra slagteriet, skal det altid aftales med slagteriet og vognmanden.
  • Hvis du kun har det dyr til slagtning, som skal retur, behøver du ikke aftale det med Friland A/S.
  • Har du derimod flere dyr til slagtning, skal du tilmelde alle dyrene til Friland A/S på normal vis, men husk at gøre opmærksom på, at du skal have et dyr retur.

Produktionsvejledning for økologisk kvæg

Friland har udgivet en vejledning til producenter der leverer økologiske slagtedyr til Friland A/S. Vejledningen giver oplysninger om en række praktiske forhold omkring levering, transport, tillæg, afregning m.v.

  • Vejledningen opdateres løbende. Seneste version er fra oktober 2015 og kan downloades som pdf-dokument herunder.
Hent produktionsvejledning