<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Christina Vandsø Nielsen bor på den lille fynske ø Baagø i Lillebælt. Her er hun landmand og har siden 2005 haft produktion af FRILANDSGRIS.

En gang øbo, altid øbo. Den vending kan man godt bruge om Christina Vandsø Nielsen, der er landmand på den fynske ø, Baagø ud for Assens. Hun er født og opvokset på øen og har kun været væk, mens hun uddannede sig til landmand og arbejdede i både Jylland og på Fyn.

Men lysten til at bo på Baagø trak den fynske landmand tilbage, hvor hun sammen med sin far kunne indlede et generationsskifte.

Hun driver selv arbejdet i marken, mens hun i stalden har medhjælp på nogle timer om ugen. Til kornkørsel i høsten får hun også nogle hjælpende hænder.

Dyrevelfærden er det vigtigste for hende, og den kommer særligt til syne i stalden, hvor grisene har god plads at boltre sig på.

- Jeg har altid vidst, at jeg skulle være landmand. Mine forældre havde landbrug, og jeg hjalp til efter skolen. Efter niende klasse ville jeg arbejde med landbrug, for jeg har altid godt kunne lide arbejdet med dyrene og marken, siger Christina Vandsø Nielsen.

Hendes forældre drev et landbrug med grise, og da hun vendte tilbage til Baagø, drev hun fra 1999 og frem til 2005 landbruget med sin far. Fra 2005 besluttede hun at gå over til FRILANDSGRIS, og i de første otte år havde hun også selv søer på friland.

- Jeg har altid gået op i dyrevelfærd og været en dyreven. Flere af de steder, jeg har arbejdet, var det med grise på friland. Dyrene skal have det godt, og det er tilfredsstillende at se dem i stalden. Det er noget særligt, at de har god plads til at gå rundt og selv kan gå ud. Jeg synes, at der er noget særligt ved frilandsgrise, og grisebasserne skal have det godt, siger Christina Vandsø.

FRILANDSGRIS har både ekstra plads i stalden og mulighed for fri bevægelse i staldarealet, ligesom de har adgang til udearealer.

Det er hun ikke alene om at synes. Øens mange turister om sommeren lægger også tit vejen forbi gården, hvor de nysgerrige hurtigt får øje på grisene i udearealerne. Grisene er vant til kontakt med mennesker, og de er derfor også nysgerrige, når mennesker er omkring dem.

Christina Vandsø Nielsen producerer selv al kornet til grisenes foder, ligesom hun dette forår også har produktion af frø til karse og rødbeder. Landmanden dyrker i alt et areal på 155 hektar, og det er et arbejde, hun særligt holder af.

- Når man er født og opvokset her, er der noget specielt ved at kigge ud over havet, mens du kører i marken. Hvis man er ægte øbo, så er det noget særligt, at du kan have både dit arbejde og dit liv her. Baagø er bare en fantastisk ø, siger Christina Vandsø Nielsen.

Det er ikke kun gennem landbruget, at Christina Vandsø Nielsen er engageret på Baagø. Her er hun også havnefoged, ligesom hun har vintertjenesten for Assens Kommune på øen. Samtidig med produktionen af FRILANDSGRIS, har Christina Vandsø Nielsen også en besætning med får, som afgræsser engarealer, ligesom lammekødet sælges fra egen gårdbutik.