<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Nordøst for Esbjerg ligger Rudholm, som Esben Møller Xu og hans hustru har drevet siden 2010. Gården har været økologisk siden 90’erne, hvor Esben Møller Xus far lagde produktionen om til økologi. Det valg har den vestjyske landmand bygget videre på, ligesom han lavede store strategiske ændringer, da han selv overtog.

Blandt andet har selvforsyning været et vigtigt parameter for Esben Møller Xu, der har en bedrift med 280 økologiske køer og driver et markbrug på 450 hektar med foder og græs til dyrene. Det betyder også, at alt det, som dyrene spiser på gården, kan Rudholm selv producere. For som Esben Møller Xu siger.

- Det er al slags korn, vi laver for at give dyrene en varieret kost. Det skal være varieret for at være godt. Ligesom det gælder for os mennesker, siger han om bedriften, hvor der er fire ansatte til at holde driften i gang på gården.

Både han og medarbejderne nyder arbejdet med køerne, der jo går ude det i en stor del af året. Det giver et meget varieret arbejde og en tæt kontakt med køerne. Naturen og miljøet er derfor også en af de store årsager til, at Esben Møller Xu kastede sig over den økologiske driftsgren.

- Vi vil gerne give mulighed for, at så meget natur kan leve vildt. Når vi har så meget afgræsning af køerne, bliver der mulighed for andre dyr og andet planteliv. I år har jeg set to flokke af agerhøns på vores jorde, som er gået der igennem hele sæsonen. Det har vi ikke set i 10-15 år, siger Esben Møller Xu, der også har plantet 1,5 hektar skov på sine marker for at øge natur og biodiversiteten.

Klima- og miljødebatten er også noget, der ligger Esben Møller Xu meget på sinde, og han har selv været en aktiv del i at tale mælkeproducenternes sag. Blandt andet peger han på, at køerne kan være med til at forbedre jordforholdene.

- Jeg vil gerne give køerne en stemme i debatten, fordi det er et fantastisk dyr, der bliver kritiseret meget. Jeg synes jo, at vi skulle fokusere mere på at nedbringe de fossile brændstoffer i stedet for de naturlige cyklusser, hvor nedbrydningstiden er kortere. Der bliver opbygget mere humus op, hvor der er kvæg gående. Det er et virkemiddel, fordi det er til fordel for jorden, frugtbarheden og klimaet, mener Esben Møller Xu.

På sin egen gård drømmer Esben Møller Xu om at kunne bygge et gårdbiogasanlæg eller alternativt gå sammen med andre økologer i området om at bygge et biogasanlæg kun til de økologiske landmænd.

- For mig at se ville det gøre os endnu mere selvforsynende og slutte ringen med energi. Min næste traktor skal også køre på gas, og det ville jo være perfekt, hvis vi kan producere biogas og bruge det som brændstof. Det skal sættes i værk, når muligheden byder sig, siger Esben Møller Xu, der generelt gør meget for at bruge lette maskiner, der bruger mindre brændstof og belaster markerne mindre.