<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vægtintervallet kan ændres i forbindelse med for eksempel jul og påske. Producenterne får skriftlig besked herom. 

Udover ovennævnte objektive kvalitetskrav kan grise frasorteres på slagteriet ved manuel bedømmelse for bl.a. følgende:

  • Hvis dyrlægen frasorterer dele af grisen
  • Farvede hårsække
  • Hudlidelser og sygdom
  • Halebid

Opfyldelse af kvalitetskravene er forudsætningen for at kunne modtage kvalitetstillæg for leverede økologiske grise.

Økologi-tillæg oppebæres dog af alle grise, uanset om de opfylder kvalitetskravene eller ej.

Orne- og hangrise afregnes ikke som økologiske men efter samme regler og notering som konventionelle orner og hangrise.

Se de aktuelle tillæg for økologiske grise her.