<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Der er en lang række krav til økologisk foder. Her bringes kun et kort uddrag. Læs mere i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, januar 2014, afsnit 17.

Mindst 20% af foderet skal komme fra egen bedrift eller regionen. Danmark regnes for én region.

Grise skal have grovfoder som en del af den daglige foderration.

Som grovfoder regnes frisk grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv eller frugt- og grøntsagsrester. Halm og brød anses ikke som grovfoder.

Nedenfor vises i tabelform de krævede og tilladte andele af forskellige fodertyper til grise.

De krævede og tilladte andele af forskellige fodertyper til grise

Økologisk foderSom udgangspunkt skal foderet være økologisk og mindst 20 % skal komme fra egen bedrift eller være produceret i samme region (Danmark)
Kravet kan opfyldes ved at købe foder hos foderstofvirksomheder, der har mærket foderet med, at det indeholder mindst 20 % danske fodermidler på årsbasis
Ikke-økologisk foder5 % proteinfoder *1
Der kan bruges op til 1 % ikkeøkologiske urter, krydderier og melasse, f.eks. som bindemiddel i mineralblandinger og sliksten.
Der må bruges fiskemel. Fiskemel tæller ikke med i de 5 % proteinfoder *2
Omlægnings-foder100 %, hvis det er produceret på egen bedrift. Heraf må op til 30 % være indkøbt fra andre bedrifter eller foderstofvirksomhed *3
20 % fra bedriftens 1. års omlægningsmarker med flerårige afgrøder og proteinafgrøder kan indgå
GrovfoderSkal indgå i den daglige foder-ration
Altid fri adgang til rodemateriale, som kan udgøres af grov-foder

*1 Der må bruges 5 % ikke-økologisk proteinfoder indtil d. 31. december 2014.

*2 Beregning af økologi-procent sker på råvarer af landbrugsoprindelse. Fiskemel opfattes ikke som en råvare af landbrugsoprindelse og holdes derfor ude af denne beregning.

*3 Hvis der ikke bruges op til 5 % ikke-økologisk proteinfoder, kan andelen erstattes med indkøbt omlægningsfoder.