<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kort om reglerne

Omlægning af marker med foder-afgrøder

En omlægning begynder med at søge autorisation hos NaturErhvervstyrelsen.

Omlægning af marker kan ske på én gang eller trinvis i løbet af de 4 år en omlægning må tage.

Tilkøbes eller forpagtes nye arealer, kan de omlægges og indgå i den økologiske drift. Omlægning af arealer kan ske løbende og på en vilkårlig dato i en måned.

Omlægningsperioden er den periode, arealet skal dyrkes efter de økologiske produktionsregler, inden afgrøderne kan bruges, mærkes og sælges som økologiske.

Perioden kan variere afhængig af afgrøde.

AfgrødeOmlægningsafgrødeØkologisk afgrøde
Étårige afgrøder Korn, roer, grøntsager mv.Omlægning er påbegyndt inden såning og mindst 12 måneder før høst af afgrødenOmlægning er påbegyndt mindst 24 måneder før såning
Græs / permanent græs inkl. kløvergræs, frøgræs og lucerneOmlægning er påbegyndt mindst 12 mdr før høstOmlægning er påbegyndt mindst 24 måneder før høst
Græsarealer og løbegårde til griseOmlægning er påbegyndtOmlægning er påbegyndt mindst 12 måneder før dyrene sættes på. Dog kun 6 mdr., hvis arealet ikke har været sprøjtet eller gødet med handelsgødning i det seneste år. Der skal søges om tilladelse hos Natur- Erhvervsstyrelsen

Tidslinier

Klik her for at se en række eksempler på tidslinier form omlægning af markerne