<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Ét-årige afgrøder (korn, majs, bælgsæd, roer m.m.)

År 11. august: Omlægning begynder
Efter 1. august: Såning
År 2Såning (dato er ikke afgørende for øko-status)
Før 1. august: Høst af 1. års protein-afgrøde (sået efter 1. august sidste år)
Efter 1. august: Høst af omlægnings-afgrøde (sået efter 1. august sidste år)
År 3Efter 1. august: Såning
Høst af omlægningsafgrøde (dato er ikke afgørende for økologi-status)
År 4Såning (dato ikke afgørende for øko-status)
Høst af økologisk afgrøde (Sået efter 1. august sidste år. Høstdato er ikke afgørende for øko-status)

Proteinafgrøder: Ærter, hestebønne, lupin, vikke, soja

Græs / permanent græs (incl. kløvergræs, frøgræs og lucerne)

År 11. april: Omlægning begynder
Efter 1. april: Høst af 1. års afgrøde*
År 2Før 1. april: Høst af 1. års afgrøde*
Efter 1. Høst af omlægnings-afgrøde
År 3Efter 1. april: Høst af økologisk afgrøde
År 4Høst af økologisk afgrøde (Høstdato er ikke afgørende for øko-status)

* Foder fra 1. års marker kan bruges med op til 20% af foderrationen (se afsnittet om fodring)

Græsarealer til svin

(gælder kun for normal omlægningstid, se afsnittet om marker til folde)

Bemærk, at afgræsning af folde under omlægning ikke tæller som omlægningsfoder