<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kort om reglerne

 1. Græsmarken skal have været under omlægning til økologi i mindst 12 mdr. inden dyrene lukkes ud. Der er dog mulighed for nedsat omlægningstid til 6 mdr. for græsmarken, hvis der kan dokumenteres en drift, der kan sidestilles med økologisk drift et år tilbage i tiden.
   
 2. En miljømæssig forudsætning for at holde grise på friland er, at der opretholdes et græsdække (plantedækket) i foldene, sådan at udvaskning af kvælstof undgås
   
 3. Endnu en miljømæssig forudsætning er, at hytter og trug flyttes (indenfor folden) for hver faring, da det sikrer en jævn fordeling af næringsstoffer over arealet.
   
 4. Om sommeren skal der etableres sølebad (temperatur-regulering) til udegående grise

Anbefalinger til etablering og vedligehold af græsmarker til grise

 1. Der vælges en robust og velegnet græsblanding (blanding 55 og 56 )
   
 2. 2. og 3. års græsmarker anbefales – 1. års marker anvendes til slæt
   
 3. For at begrænse opgravning af græsset forsynes søerne med næsering

Trin-for-trin: Omlægning af græsmark til folde

Findes der en egnet økologisk græsmark på bedriften?JA →Grisene kan lukkes ud på marken
↓ NEJ
Er det muligt at forpagte en egnet økologisk græsmark på en anden økologisk bedrift?JA →Grisene kan lukkes ud på marken
↓ NEJ
Findes der en græsmark på bedriften?JA →Start omlægning til økologi. Mulighed for nedsat omlægningstid
↓ NEJ
En egnet græsblanding udlægges på den ønskede mark. Samtidig startes omlægning til økologi.Efter ca. 12 mdr (eller evt. 6 mdr)
Efter ca. 12 måneder: 1. års græsmark udnyttes til sletGrisene kan lukkes ud på marken
Efter yderligere ca. 12 måneder: 2. års græsmark
Grisene kan lukkes ud på marken

Tidslinie 

for omlægning af græsmark til folde

Forudsætninger:

 • Hvis det ikke er en eksisterende græsmark, der omlægges, sås græsudlæg i foråret
 • Omlægningstiden vises som 12 mdr., da det er det normale (Se også afsnittet om Omlægning af marker til foder-afgrøder)

Tidslinie

År 1Inden 1. april: Indsend ansøgning om autorisation til NaturErhvervs-styrelsen
1. april Start omlægning af mark
Så græsudlæg (typisk i april)
År 2Efter 1. april: Folde må bruges af økologiske grise efter 12 måneder
Film om avl, folde og medicinering i økologisk sohold