<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kort om reglerne

 1. Generelt skal økologiske slagtegrise skal være født i en økologisk besætning for at kunne slagtes som økologiske (soen skal have påbegyndt omlægning inden faring) Se dog senere i dette afsnit.
   
 2. Smågrise der indkøbes fra en anden økologisk bedrift skal have ”medicinhistorie” med (logbog med evt. behandlinger med medicin)
   
 3. Holdes økologiske slagtegrise på stald, skal der være adgang til en udendørs løbegård året rundt
   
 4. Der skal være skygge i løbegården - op til halvdelen kan være overdækket
   
 5. Mindst 50 pct. af minimumsarealet i løbegården skal være med fast gulv. Drænet gulv med højst 10 pct. drænåbning kan sidestilles med fast gulv
   
 6. Der skal være fri adgang til rodemateriale
   
 7. Alle dyr skal have adgang til et strøet leje
   
 8. Halvdelen af inde-arealet skal være fast gulv (herunder lejearealet). Drænet gulv i inde-areal opfattes ikke som fast gulv
   
 9. Stalde skal have rigelig naturlig ventilation
   
 10. Arealkravene ved opstaldning er:

Arealkrav ved opstaldning

DyrIndeareal pr. dyrUdendørs løbegård pr. dyrAreal i alt pr. dyr
Smågrise over 40 dage og indtil 30 kg0,6 m20,4 m21,0 m2
Slagtegrise indtil 50 kg0,8 m20,6 m21,4 m2
Slagtegrise indtil 85 kg1,1 m20,8 m21,9 m2
Slagtegrise indtil 110 kg1,3 m21,0 m22,3 m2
Slagtegrise over 110 kg1,5 m21,2 m22,7 m2
Læs detaljerne i Vejledning for økologisk Jordbrug, afsnit 17.2

Der må ikke være parallelproduktion (både konventionelle og økologiske på samme bedrift), hvilket medfører at:

 • En evt. konventionel slagtegriseproduktion skal være afviklet, inden der sættes økologisk fødte grise ind på bedriften
   
  eller
   
 • Er der konventionelt fødte grise på bedriften efter den opgivne omlægningsdato, skal de overholde alle økologiregler (foder/opstaldning/behandling m.v.) men slagtes som konventionelle.

Følgende dyr kan opnå økologisk slagtestatus:

 • økologisk fødte grise
   
 • konventionelt fødte grise, hvis de stammer fra en førstegangs-omlægning og har været under omlægning i 6 mdr.
   
 • konventionelt fødte grise, hvis de er udsætter-avlsdyr, og har været under omlægning i 6 måneder

Der er ikke nogen egentlig tidslinje for slagtegriseproduktion.

Økologisk slagtegriseproduktion i staldsystemer med løbegård og med indkøb af økologiske smågrise er ikke afhængig af en omlægningsperiode for dyr, græs- eller foderarealer. Produktionen kan derfor påbegyndes, når betingelserne kan opfyldes.

Særlige regler for Friland A/S

 1. Alle grise skal være født i Danmark
   
 2. Grisene fravænnes tidligst ved 7 uger
   
 3. Minimumsareal for udendørs løbegård (uanset antal grise):
  - Grise op til 40 kg: minimum 10 m2
  - Grise over 40 kg : minimum 20 m2

   
 4. Forværk:
  - Skal være så åbent, at grisene kan se ud.
  I praksis betyder det, at den lukkede del af forværket max. må være 60 cm
   
 5. Afstand til andre bygninger
  - Som hovedregel skal der være minimum 10 m fra forværk til andre bygninger
   
 6. Transport tid:
  - For smågrise: max. 4 timer
  - For slagtegrise: max. 8 timer

   
 7. Drænet gulv i løbegård: Forhør hos Friland