<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kort om reglerne:

Skal økologiske ser gå på friland/græs?

Fra 15. april til 1. november skal alle avlsdyr (også orner) have adgang til afgræsning.

Såfremt vejrforhold og dyrenes fysiske kondition tillader det, skal de være på græs i hele perioden (195 dage). (Afsnit 17.2.3.)

Ønskes avlsdyrene opstaldet i en periode, skal de have adgang til et (støbt) udendørs areal. (Afsnit 17.2.3.)

Få (under 7) dages ophold i en løbeafdeling, uden adgang til et (støbt) udendørs areal, er dog tilladt. (Afsnit 17.3.1.)

Skal so-foldende være økologiske?

Dyr, der går på friland, skal gå på arealer, der minimum har været under omlægning i ét år. Dog kun 6 måneder hvis arealet ikke har været sprøjtet eller gødet med handelsgødning det seneste år, men der skal søges tilladelse hertil. (Afsnit 6.1 og 6.3.5).

Hvor hurtigt er søer og grise økologiske?

For at have økologiske status ved slagtning skal slagtegrise være født økologiske. (Afsnit 12.3).

Et konventionelt sohold kan omlægges, og konventionelt indkøbte udsættedyr kan slagtes som økologiske efter 6 måneder (Afsnit 12.1)

Grise født af søer, der er påbegyndt omlægning, er økologiske.

Alle økologiske regler skal overholdes efter den valgte omlægningsdato.

Parallelavl mellem dyr af samme art

Der må ikke være både konventionelle og økologiske grise på samme bedrift. (Afsnit 12.2.)

Fra omlægningsdatoen gælder de økologiske regler for samtlige grise.

Det betyder, at dyr, der ikke kan opnå økologisk status ved slagtning, også skal overholde de økologiske regler.

Særlige regler for Friland A/S:

Alle faringer skal foregå i hytter på friland uanset årstid.

Alle udsættersøer skal slagtes i Danmark.